Till innehållet

Skolträffen

Projektet drevs av: Stiftelsen Good Sport Foundation Support

Beskrivning av projektet

För att förebygga och minska fördomar skapar vi möten mellan ungdomar från olika områden med olika bakgrund. Syftet är att minska utanförskap, främlingsfientlighet och segregering genom ökad kunskap om varandra och den miljö vi lever i. 

Skolträffens huvudsyfte är att minska fördomar och utanförskap. Vi vill bryta fördomar och minska utanförskap med möten över gränserna. Genom att arrangera träffar mellan skolor från innerstad, ytterstad och olika bostadsområden. Barn väljer inte var de ska bo. Idag lyfts diskussioner i media kring boendekommun, socioekonomisk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå som bakomliggande faktorer till utanförskap och man visar i olika sammanhang på att skillnaderna ökar. Ungdomarnas delaktighet i dessa frågor är mycket viktig. Ungdomar bildar sin verklighetsbild och sin framtidsbild utifrån den kontext de lever i och på vad kamrater, föräldrar och nära anhöriga gör och säger. Samtidigt påverkas ungdomar av den bild som framställs i media. Där nyheter från socioekonomiskt svaga områden ofta ger en bild av endast negativa skeenden, och ofta framställs som konsekvenser av utanförskapet i svaga områden medan utanförskap i andra områden inte diskuteras så ofta. När ungdomar distanserar sig till sitt boendeområde skapas fördomar och motsättningar mellan ungdomar från olika områden där ytterligheten är att det utvecklas främlingsfientlighet.

Målet är att: Ha skapat förståelse och  relationer mellan elever i olika bostadsområden. Vi vill få ungdomar till att bygga nätverk och skapa kamratskap över de synliga och osynliga gränser som finns i våra samhällen. Ha utvecklat ett koncept som kan spridas till flera regioner utanför Mälardalen år två och tre.  Ha spridit konseptet Skolträffen till 6 områden utanför Mälardalen. Minst 20 stycken skolor har deltagit i Skolträffens program varje projekt år. 

 Under första projektåret kommer projektets resurspersoner finnas i Stockholm. Här handlar det bl a om att sätta struktur för planering, uppföljning, och systematiskt kvalitetsarbete av Skolträffens koncept och arbetssätt. Kunna visa på resultat och kortsiktiga effekter av Skolträffen, marknadsföra och utvecklasamarbeten/avtal med skolor, idrottsföreningar, kommuner och andra organisationer. Sprida goda exempel mellan skolor på fortsatta integrationsmöten och möjliga elevarbeten för att uppnå projektets syfte. 

Skolträffen är i grunden ett samarbete med elever och lärare i grundskolan. Lokala Skolträffar utanför Mälardalsregionen genomförs i samarbete med lokala idrottsföreningar. Projektår två och tre kommer Skolträffens koncept att spridas till grundskolor i Malmö, Dalarna och till skolor i Göteborg.  Projektet samverkar också med externa arrangörer som erbjuder gratis idrottsaktiviteter som kan leda till fler integrationsmöten för de elever som deltar i Skolträffen. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Demokratiodling

    Detta är ett stadsodlingsprojekt, med fokus på demokratifrågor, som ska genomföras med unga i Stockholms förorter. Arbetet börjar i Botkyrka men ska…

  • Webbaserad utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld - ett pilotprojekt

    Projektet ska skapa förutsättningar för mer kvalitativ, fördjupande och omfattande kompetensutveckling inom området, som ska gynna både enskilda…

  • Process Kedjan i Kriminalvården

    Process Kedjan är ett arbetssätt riktat till ungdomar i åldrarna 18-24 år inom Kriminalvården. Arbetsverktyget är coachning och alla PK-coacher har…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.