Till innehållet

Skratturnén - För alla barns rätt

Projektet drevs av: Clowner utan Gränser

Beskrivning av projektet

Clowner utan Gränser bjuder in till en Skratturné för att genom skratt, cirkus & samtal sprida kunskap & väcka engagemang för barns rättigheter & få skolklasser i Sverige att se sin del i hur världen kan bli en bättre plats för alla barn.

Barnkonventionen har ratificerats av alla världens stater utom Somalia och USA, och är därmed i princip ett universellt dokument. Men mycket återstår innan konventionen kan sägas gälla i praktiken världen över. Barns rättigheter kränks varje dag. Och i Sverige vill vi göra mer för att skapa bättre förutsättningar för barn, både de som kommer hit, men också belysa hur situationen är för barn i hela världen som inte kommer hit. Vi upplever att klimatet i Sverige och världen hårdnar och att situationen för barn som kommer till Sverige inte blir bättre och mer inbjudande utan snarare motsatsen. Vi vill verkligen att den unga generation som växer upp i Sverige idag ska göra det med en mjukare syn på sina medmänniskor, med en syn fri från mitt och ditt eller vi och dom. Med insikten att ingen människa väljer att fly och inte heller ska straffas för att ha tvingats gjort det. Syftet med detta projekt är därför att skapa skolbarns kunskap och engagemang om barnkonventionen och barns rättigheter genom att använda oss av roliga och kreativa metoder som fångar barnens intresse. Vi vill genom föreställningen och den efterföljande diskussionen inspirera barnen och visa dem att vi alla kan bidra till en bättre värld. En värld där alla människor har ett värde på sitt alldeles egna sätt.

Inom ramen för detta projekt vill vi vara med och påverka samhällets klimat och attityd genom att utbilda och engagera barn och skolor i frågor om barns rättigheter. 

Genom att etablera en viktig och kreativ verksamhet i Sverige för barn som går i den svenska skolan hoppas vi uppnå att fler barn känner engagemang och inspiration till att bidra till ett varmare klimat i Sverige. Detta är en lång och stor process och det är vår ambition att detta blir en del av vår ordinarie verksamhet. Genom att ta fram ett koncept som inte bygger på stora omfattande driftskostnader: ett metodmaterial som inte behöver spridas tryckt utan kan spridas i pdf format och som inte heller kräver inköp av annat material för att kunna användas. Detta möjliggör att metodmaterialet kan leva vidare och spridas efter projektets utgång. Det är vår förhoppning att vi under projektets gång ska kunna etablera nya viktiga kontakter i kommuner runt om i landet och att detta kan ge möjligheter för kommuner och skolor att köpa in föreställningarna då de kunnat se effekterna efter genomfört projekt. Då kan även skolor och kommuner gå ihop och samköra projekt. Genom projektet kommer vi att nå ut med vårt arbete för en bredare svensk publik vilken även det kommer att kunna generera att fler vet vad vi gör och med vilken kvalitet och även det kommer att bidra till att verksamheten kan leva vidare. Genom att skolorna får tillgång till filmen och metodmaterialet, som båda utformas för att kunna vara starka och påverka var och en för sig utan övriga aktiviteter så säkerställer vi att skolorna har kvar material som de fortsatt kan arbeta med i skolan med sina elever.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Kontakt

Ort
Stockholm, Sundsvall och Halmstad

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.