Till innehållet

Skyddsnät

Projektet drivs av: Rädda Barnen

Beskrivning av projektet

Skyddsnät är Rädda Barnen & Brottsofferjourernas gemensamma projekt. Vi arbetar för att unga som utsatts för brott ska erbjudas det stöd och den information som de behöver efter händelsen. Skyddsnät vänder sig till ungdomar mellan 13 och 18 år.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2009 och avslutades i augusti 2012.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2009 och avslutades i augusti 2012.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Alla röster

    Projektet syftar till att göra unga nyanländas röster hörda och därigenom ge dem möjlighet att påverka sin tillvaro och nyansera bilden av unga på…

  • APPropå rasism

    Syftet med projektet är att skapa och sprida appen Reality Check - APPropå rasism, som är ett spel som handlar om att utmana fördomar och normer i…

  • Attention Unga vuxna-projektet

    Unga vuxna är ett treårigt projekt som startades i november 2011 med medel från Arvsfonden. Projektet vänder sig till dig som är 18-30 år och har…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.