Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Slöjd Lab

Projektet drivs av: Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk

Beskrivning av projektet

Projektet ska tillsammans med lokala aktörer starta kreativa verkstäder i fyra bostadsområden i Borlänge. Där ska ungdomar mellan 12-16 år mötas genom skapande aktiviteter inom slöjd. Syftet med projektet är att bidra till ökad integration.

SlöjdLab är ett nätverk av verkstäder där barn och unga i åldern 12-16 år kan prova på och utforska slöjd och hantverk, såsom trä, textil och återbruk. Verkstäderna finns i ett antal bostadsområden i Borlänge. I verkstäderna finns verktyg, redskap och material för att skapa, experimentera och utforska. Där arrangeras också prova-på workshops där unga får tillfälle att lära sig mer om vad verkstäderna kan erbjuda. SlöjdLab ger även unga möjlighet att delta i slöjdledarutbildning för att själva hålla workshops i verkstäderna. Utbildningen är delvis förlagd till Sätergläntan. SlöjdLab vill skapar positiva möten mellan barn och unga från olika delar av Borlänge.

Målsättningarna är möten mellan ungdomar, möten över generations- och kulturgränser och ökade möjligheter till arbete inom hantverksyrken. Deltagarna rekryteras via prova-på tillfällen, skola, fritidsgård och samarbetspartners. Lärare från Sätergläntan är handledare i verkstäderna det första året. Parallellt rekryteras handledare från lokalsamhället och ungdomar utbildas till att bli handledare från och med projektets andra år.

Efter projektet ska verkstäderna permanentas och drivas vidare inom konceptet Slöjd Lab med mötesplatser, studiecirklar, handledning och utbildning.

SlöjdLab är ett samarbete mellan Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk, Gemensamma krafter, Borlänge kommun, Rädda barnen, Peace & Love – barn och unga, Dalarnas hemslöjdskonsulenter, Studieförbundet Vuxenskolan och Borlänge kommun.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.