Till innehållet

Slöjd Lab

Projektet drivs av: Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk

Beskrivning av projektet

Projektet ska tillsammans med lokala aktörer starta kreativa verkstäder i fyra bostadsområden i Borlänge. Där ska ungdomar mellan 12-16 år mötas genom skapande aktiviteter inom slöjd. Syftet med projektet är att bidra till ökad integration.

SlöjdLab är ett nätverk av verkstäder där barn och unga i åldern 12-16 år kan prova på och utforska slöjd och hantverk, såsom trä, textil och återbruk. Verkstäderna finns i ett antal bostadsområden i Borlänge. I verkstäderna finns verktyg, redskap och material för att skapa, experimentera och utforska. Där arrangeras också prova-på workshops där unga får tillfälle att lära sig mer om vad verkstäderna kan erbjuda. SlöjdLab ger även unga möjlighet att delta i slöjdledarutbildning för att själva hålla workshops i verkstäderna. Utbildningen är delvis förlagd till Sätergläntan. SlöjdLab vill skapar positiva möten mellan barn och unga från olika delar av Borlänge.

Målsättningarna är möten mellan ungdomar, möten över generations- och kulturgränser och ökade möjligheter till arbete inom hantverksyrken. Deltagarna rekryteras via prova-på tillfällen, skola, fritidsgård och samarbetspartners. Lärare från Sätergläntan är handledare i verkstäderna det första året. Parallellt rekryteras handledare från lokalsamhället och ungdomar utbildas till att bli handledare från och med projektets andra år.

Efter projektet ska verkstäderna permanentas och drivas vidare inom konceptet Slöjd Lab med mötesplatser, studiecirklar, handledning och utbildning.

SlöjdLab är ett samarbete mellan Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk, Gemensamma krafter, Borlänge kommun, Rädda barnen, Peace & Love – barn och unga, Dalarnas hemslöjdskonsulenter, Studieförbundet Vuxenskolan och Borlänge kommun.

Efter projektet

Projektet har startat upp fyra ”Slöjd Lab” för barn och unga i Borlänge. Barnen kommer till träffpunkterna för att slöjda på sin fritid. Äldre barn har möjlighet att bli ledare till yngre barn, de får då gå en slöjdlärarutbildning. Verksamheten lever vidare i Rädda Barnens regi, de får föreningsbidrag från kommunen och verksamheten bygger i stor utsträckning på ideellt engagemang. Bostadsbolaget Tunabyggen tillhandahåller lokaler.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i oktober 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i oktober 2021.

Liknande projekt

  • #skolmöten

    Projekt #skolmöten syftar till att skapa ett sammanhang och en metod för att få nyanlända och etablerade ungdomar att mötas, relatera och knyta…

  • Alla röster

    Projektet syftar till att göra unga nyanländas röster hörda och därigenom ge dem möjlighet att påverka sin tillvaro och nyansera bilden av unga på…

  • FORMA - Formgivning som integration

    Projektet ska stärka integrationen genom mötesplatser för formgivning.

Sidan uppdaterades 2021-12-28.