Till innehållet

Små barns skapande

Projektet drivs av: Bildningsförvaltningen Motala kommun

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla nya metoder för hur man kan arbeta med språkutveckling genom estetiska lärprocesser med ett familjecentrerat arbetssätt.

Syftet med projektet är att utveckla nya metoder för hur man kan arbeta med språkutveckling genom estetiska lärprocesser med ett familjecentrerat arbetssätt. Metoden ska utvecklas utifrån delaktighet och medskapande med barnen och deras föräldrar. Förskolans läroplan ger utrymme och motiv för kreativt skapande och estetiska lärprocesser som ytterligare kan stärkas och utvecklas metodiskt. Samarbetet mellan förskolor och kulturskola och dess personal är en nyskapande kontext som bland annat rymmer El Sistemas arbetssätt, estetiska lärprocesser, Suzukimetodik, barnkörsmetodik, bildskapande utifrån Reggio Emilias filosofi, förskolans pedagogik, musikterapi, och finns i de deltagande kommunernas verksamheter. Metod och samverkan kommer att implementeras i deltagande kommuners verksamheter.

Målet är att kunna ta fram ett väl beprövat och genomarbetat undervisningsmaterial. Målgruppen är barnfamiljer i förskolor i mer eller mindre socioekonomiskt svaga områden i Göteborg, Örebro, Motala och Mölndal.

Spridning av material görs genom Kulturrådet, SKL och Kulturskolerådet. Göteborgs universitet planerar att starta kurser med det framtagna materialet och kulturskolepedagog-utbildningen är intresserade av att använda materialet som kurslitteratur.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2022.

Kontakt

Ort
Motala

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.