Till innehållet

SMS-team

Projektet drevs av: Synskadades Riksförbund Kalmar Län

Beskrivning av projektet

Ett 3-årigt samarbete mellan Strokeföreningen Kalmar, Syncentralen Kalmar och Strokemottagningen Kalmar med stöd från Arvsfonden som ska hjälpa gruppen strokedrabbade med synskador att använda sin nedsatta synförmåga på bästa sätt.

Av de 30 000 som drabbas av stroke varje år får en tredjedel en synskada på grund av detta och synnedsättningen medför många problem. Projekt SMS Kalmar syftar till att hjälpa personer som fått sämre syn efter en stroke genom att få in synrehabilitering som en naturlig del i strokepatientens rehabiliteringsprocess. Projektet är unikt och verkar med ambitionen att så småningom hjälpa drabbade personer i hela Sverige. Verksamheten är ett treårigt samarbete mellan Strokeföreningen Kalmar, Syncentralen Kalmar och Strokemottagningen Kalmar och finansieras med stöd från Arvsfonden. Pengarna ska satsas på att hjälpa gruppen strokedrabbade med synskador att använda sin nedsatta synförmåga på bästa sätt. De enheter som nu samarbetar har tidigare jobbat parallellt med varandra men att nu ett samarbete påbörjas är det första i sitt slag. I projektgruppen i Kalmar tror man att synrehabiliteringen kommer att vara många till hjälp och hittils har det varit svårt som drabbad att få hjälp med sitt synfel. Synrehabiliteringen ska bestå av bland annat ögonträning och Synpedagogen Krister Inde har varit med och utformat projektet.

Hjälpa personer som fått sämre syn efter en stroke genom att få in synrehabilitering som en naturlig del i strokepatientens rehabiliteringsprocess

Projektet är ett samarbete mellan Strokeföreningen Kalmar, Syncentralen Kalmar och Strokemottagningen Kalmar och finansieras med stöd från Arvsfonden

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Kontakt

Ort
Kalmar

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.