Till innehållet

Snacka Jämnt! - samtal om jämställdhet med asylsökande

Projektet drivs av: Studiefrämjandet Stockholm

Beskrivning av projektet

Projektet Snacka Jämnt! syftar till att genom studiecirklar samtala med asylsökande föräldrar och ungdomar kring normer, värderingar, seder och lagar i det svenska samhället.

Målet är att skapa förståelse för det samhälle som de asylsökande har kommit till, och underlätta för barn och ungas integration genom att deras föräldrar får nödvändiga kunskaper och erfarenheter av det nya samhället, utifrån sina egna erfarenheter. En målsättning genom projektet är att utveckla en metod och studiematerial för liknande kurser. Målgruppen är barn genom deras föräldrar samt unga i åldern upp till 25 år, både ensamkommande och i familj. Metoden som kommer att användas bygger på antagandet om att lärande är mest effektivt genom dialog och samtal i grupp, d v s genom studiecirklar. Projektet kommer fortlöpande dokumenteras med syfte att sammanställa ett studiecirkelmaterial och metoder som kan användas av andra instanser som underlag för framtida kurser, och studiecirklar inom Studiefrämjandet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Utveckling av ny normkreativ funkisverksamhet med dragshow som kärna

    Projektet ska tillsammans med barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning utveckla tillgängliga normkreativa sagostunder i form av dragshows.

  • Utbildningstrappan för en jämställd idrott

    Locker Room Talk har under ett antal år arbetat med att ta fram digitala utbildningar för killar 10 - 14 år kring attityder och värderingar i…

  • Förnya det sociala reportaget

    Projektets syfte och mål är att utveckla flera forum där människor i social utsatthet (samsjuklighet) själva kan uttrycka sig och ta plats i…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.