Till innehållet

Snacka om livet (SOL) för en bättre existentiell hälsa

Projektet drivs av: Helsingborgs stad, Socialförvaltningen

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för unga att ha en god existentiell hälsa för att på så vis bli bättre rustade att hantera livets upp- och nedgångar samt få en ökad förmåga att tro på och ta tillvara på livet.

Målet är att utveckla en modell för att arbeta med existentiell hälsa utifrån fem dimensioner, som man i ett tidigare arbete har identifierat tillsammans med ungdomar:

 • Mening: Ett grundläggande mänskligt behov.
 • Hopp: Något att hålla fast vid när allt känns osäkert.
 • Tillit: Att lita på att livet bär.
 • Sammanhang: Att vara en del av något större.
 • Helhet: När det vi tänker, känner och gör hänger ihop.

Dimensionerna blir utgångspunkt för den samskapande processen med målgruppen, som ska leda fram till material och konkreta metoder för samtal och reflektion. Man kommer att arbeta tillsammans med ungdomar i olika verksamheter inom såväl civilsamhället som kommunala verksamheter i Helsingborg och Landskrona. I projektet ingår att rusta verksamheter som möter ungdomar att möjliggöra och underlätta för samtal om livet samt att sprida modellen.

Efter projektets slut ska de verksamheter som ingår i projektet att fortsätta använda materialet och metoderna. Det material som projektet tagit fram ska finnas tillgängligt att fritt ladda ner.

Beviljat belopp

3 605 635 kronor

Projektets tidstatus

91%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Beviljat belopp

3 605 635 kronor

Projektets tidstatus

91%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Kontakt

Ort
Helsingborg

Liknande projekt

 • My brain 2

  Projektets syfte är att tillsammans med målgruppen utveckla metoder som verkar för bättre hjärnhälsa och lärande. Målgruppen är elever i…

 • Mer än överlevare

 • Reproduktiv hälsa och integration

  Projektet ska mobilisera ungdomar med afariskt och somaliskt ursprung i förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning och andra former för…

Sidan uppdaterades 2021-11-10.