Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Social Aktion

Projektet drivs av: Föreningen Socialpolitisk Debatt

Beskrivning av projektet

Projektet ska ge röst åt grupper med egna erfarenheter av utanförskap och diskriminering.

Syftet med projektet är att ge röst åt grupper med egna erfarenheter av utanförskap och diskriminering. Föreningen ska skapa mötesplatser och initiera nya möten mellan brukare och brukarorganisationer å ena sidan och socionomer och socionomstudenter å andra. Genom olika aktiviteter ska projektet förstärka brukarperspektivet hos socionomstudenter. Att möjliggöra en systematisk och konstruktiv dialog mellan socionomer/studenter och personer med funktionsnedsättning samt personer i andra former av utanförskap är ett av målen. Metoder som kommer att användas är bland annat skrivarverkstäder, retorikskolor, gemensam webbplats, workshops och seminarier.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2011 och avslutades i november 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2011 och avslutades i november 2014.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.