Till innehållet

Social Aktion

Projektet drivs av: Föreningen Socialpolitisk Debatt

Beskrivning av projektet

Projektet ska ge röst åt grupper med egna erfarenheter av utanförskap och diskriminering.

Syftet med projektet är att ge röst åt grupper med egna erfarenheter av utanförskap och diskriminering. Föreningen ska skapa mötesplatser och initiera nya möten mellan brukare och brukarorganisationer å ena sidan och socionomer och socionomstudenter å andra. Genom olika aktiviteter ska projektet förstärka brukarperspektivet hos socionomstudenter. Att möjliggöra en systematisk och konstruktiv dialog mellan socionomer/studenter och personer med funktionsnedsättning samt personer i andra former av utanförskap är ett av målen. Metoder som kommer att användas är bland annat skrivarverkstäder, retorikskolor, gemensam webbplats, workshops och seminarier.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2011 och avslutades i november 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2011 och avslutades i november 2014.

Liknande projekt

  • KiX Senior

    Studieförbundet Vuxenskolan vill vidareutveckla KiX-metoden, (Kreativitet, inspiration och Xtra mycket kärlek) så att metoden även passar äldre med…

  • Jag gör politik (f d Intern-Extern dialog)

    Projektet ska utveckla en metod för medborgardialog som bättre svarar mot de förutsättningar som målgruppen unga med psykiska och/eller…

  • Inkluderingslabbet

    Projektet ska utveckla Inkluderingslabbet som blir ett regionalt utvecklingslaboratorium med och för personer med fysiska, neuropsykiatriska…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.