Till innehållet

Social Recycling

Projektet drevs av: Changers Hub

Beskrivning av projektet

Projektet ska förändra bilden av framgång för unga i åldern 16-25 år i socioekonomiskt utsatta områden med målet att inspirera unga till konstruktiva vägval.

Projektet syftar till att förändra bilden av framgång för unga 16-25 år i socioekonomiskt utsatta områden.

Målet är att inspirera unga till konstruktiva vägval. Metoden är social recycling – ett kreativt angreppssätt där motiverade lokala förebilder används som verktyg för att nå och påverka mindre motiverade ungdomar i området. Genom att rekrytera och engagera förebilder i närområdet till en hub där möten mellan motiverade och omotiverade människor kan uppstå är förhoppningen att nya grunder till framgång skapas. De lokala förebilderna har i stor utsträckning genomfört sina studier, arbetar i olika sektorer och bor i stadsdelen. Tillsammans med målgruppen utvecklas kurser i entreprenörskap, individuella coachningsprogram och föreläsningar i syfte att inspirera, ge kunskap och utveckla nätverk. Initialt ska hubben byggas och utvecklas i Botkyrka men flera stadsdelar i Stockholm och andra kommuner i Sverige följer projektet inför en eventuell spridning med stöd av den metodhandbok som tas fram.
Efter projektet planeras mötesplatsen att drivas av föreningen med finansiella bidrag från kommunen, näringslivet och ideella krafter.

Efter projektet

Ett stort antal personer ur målgruppen engagerades att bli förebilder, hålla workshoppar och delta i aktiviteter som syftat till att stärka KASAM och självkänslan.

Projektet tog fram en handbok där erfarenheter om målgruppen samlats. En viktig erfarenhet är att målgrupperna inte kan kategoriseras enligt ursprunglig plan. Det är en rad faktorer som avgör var individen befinner sig i livet och på vägen mot framtiden. Projektet lyckades etablera flera starka samarbeten med såväl offentliga aktörer som näringslivsaktörer. Föreningen har synts flitigt i olika media och har deltagit i flera stora konferenser.

Trots pandemin har föreningen lyckats genomföra flertalet av de planerade aktiviteterna. En del av dem skedde digitalt.

En direkt följd av projektet var att andra kommuner visade intresse för verksamheten. Föreningen öppnade en liknande verksamhet i Göteborg och har fått förfrågningar från andra håll men tvingats backa då nyetablering tar tid och kraft.

Projektet skiljer sig avsevärt från mer traditionella sociala mötesplatser. Den viktigaste skillnaden handlar om kontakterna med näringslivet och det fokus på individuell utveckling som projektet haft. Hög grad av entreprenöriellt lärande har stått i fokus.

En annan viktig skillnad är förekomsten av tjejer. Mer än 60% av deltagarna var unga tjejer.

Projektet har finansiering klar från Botkyrka kommun, (IOP) Botkyrkabyggen och lokalt näringsliv för verksamheten i Botkyrka fram till 2024.
Från 2021 och framåt kommer verksamheten att utökas till områdena Kista i Stockholm och Hjällbo i Göteborg med stöd från Poseidon, Klövern, Kista Limitless, Näringslivspartners, Göteborgsstad, Kista Science center. Finansiering klar för minst två år.
Metoden som utarbetats i projektet ska spridas i form av en handbok och genom workshoppar som ordnas av föreningen. Samtliga anställda i föreningen kommer att utbildas i metodiken.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i juni 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i juni 2021.

Kontakt

Ort
Johanneshov

Liknande projekt

  • FritidsFriends - din fria tid som du vill ha den!

    Projektet avslutades i förtid i november 2023, eftersom föreningen gick i konkurs.

  • Sverige genom en lins

    Projektets syfte är att förenkla och förstärka integrationen i det svenska samhället för nyanlända ungdomar.

  • Drömmarnas kontor

    Projektet kommer att stötta ungdomar att förverkliga samhällsnyttiga idéer. Dessa idéer kan vara allt från events och aktioner till sociala rörelser…

Sidan uppdaterades 2022-03-21.