Till innehållet

Socialt företag för döva i Dalarna

Projektet drevs av: Västanviks Folkhögskola

Beskrivning av projektet

Dalahänder - dövas eget företag, arbetar med att skapa arbetstillfällen och sysselsättning för döva i Dalarna.

DALAHÄNDER "Dövas eget företag" Arbetslösheten bland döva är stor; värst är det för döva med invandrarbakgrund och de med ytterligare funktionsnedsättning. Nästan inga får arbete. De ställs utanför arbetsmarknaden. Många kan och vill arbeta men vägen in på arbetsmarknaden är stängd; för många oavsett hur konjunkturerna utvecklas och hur behovet av arbetskraft ser ut. För att underlätta för dessa grupper att komma in på arbetsmarknaden har vi, med hjälp av Arvsfonden startat ett socialt företag i syfte att skaffa arbete och sysselsättning för döva i Dalarna. Verksamheten riktar sig till arbetslösa döva i synnerhet unga, döva med invandrarbakgrund samt döva med ytterligare funktionsnedsättning.

Affärsidé Företagets affärsidé är att sälja tjänster av olika slag till privatpersoner och företag. Vi säljer tjänster inom bland annat:

 • Fårskötsel
 • Städning
 • Fönsterputsning
 • Trädgård
 • Slyröjning och trädfällning
 • Enklare snickeri - och målningsarbeten
 • Ved, klyvning och försäljning
 • Stugservice åt fritidshusägare
Mål
 • Att Dalahänder är ett etablerat företag
 • Att döva i behov av arbete/sysselsättning tillsammans med verksamhetsledaren och arbetsledaren driver Dalahänder.
 • Att företaget efter projekttiden rullar på av egen kraft och att ett samarbete med det lokala näringslivet, kommunen, Arbetsförmedlingen, Västanviks folkhögskola och Dalarnas Dövas Förening byggts upp.
Kvalitativa mål
 • I och med etablering av Dalahänder skapar vi en teckenspråkig arbetsplats för döva där var och en arbetar efter sin förmåga.
 • Vi erbjuder service för andra döva, boende i Dalarna t ex hemtjänst för äldre teckenspråkiga döva.
Vi beräknar att nå 20-30 personer under projekttiden och anställa ca 10 - 15 av dem.      

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2012 och avslutades i oktober 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2012 och avslutades i oktober 2015.

Kontakt

Ort
Leksand

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.