Till innehållet

Solidariskt entreprenörskap

Projektet drivs av: Ideella föreningen Civilisationen

Beskrivning av projektet

Föreningen Civilisationen ska tillsammans med unga upp till 25 år, som varken arbetar eller studerar, testa och utveckla en metod för socialt entreprenörskap. Metoden ska ge kunskap om hur människor samarbetar, kommunicerar och löser problem för att nå bestämda mål i ett sammanhang.

Projektet kommer särskilt att fokusera på arbete med jämställdhet, hållbarhet, hbtq-frågor och psykisk ohälsa.

Genom att erbjuda kunskaper och rätt förutsättningar ska unga leda unga för att tillsammans finna lösningar på målgruppens utmaningar. Ett viktigt mål är att nå fram till ungdomarnas egna nätverk, dit samhällets kanaler inte riktigt når. Ungdomarna blir ambassadörer och mentorer för nästa ungdomsgrupp.

Projektet genomförs i samverkan med kommuner, skolor, företagare och ett flertal civilsamhällesorganisationer. Efter projektet ska en konkret och spridningsbar metod för ungdomsdrivet socialt entreprenörskap kunna erbjudas offentliga aktörer som arbetar med målgruppen idag. Metoden förväntas ge positiva effekter på sysselsättning, studier och hälsa.

Beviljat belopp

4 166 192 kronor

Projektets tidstatus

42%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Beviljat belopp

4 166 192 kronor

Projektets tidstatus

42%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Kontakt

Ort
Arvika

Liknande projekt

  • Allas rätt - allas ansvar. En hedersförebyggande modell

    Projektet ska utveckla metoder för hur folkhögskolor kan jobba preventivt mot hedersrelaterat våld och förtryck.

  • BUS Academy - Körplantagen

    BUS-Academy - Körplantagen, blir Sveriges första och hittills enda ettåriga körledarutbildning med inriktning på barn och ungdomar.

  • Den Autodidakta Generationens Akademi

    Projektet ska undersöka hur den kunskap och de kompetenser som unga tillägnar sig på nätet kan tas tillvara och komma till nytta i yrkeslivet.

Sidan uppdaterades 2021-11-10.