Till innehållet

Solidariskt entreprenörskap

Projektet drivs av: Ideella föreningen Civilisationen

Beskrivning av projektet

Föreningen Civilisationen ska tillsammans med unga upp till 25 år, som varken arbetar eller studerar, testa och utveckla en metod för socialt entreprenörskap. Metoden ska ge kunskap om hur människor samarbetar, kommunicerar och löser problem för att nå bestämda mål i ett sammanhang.

Projektet kommer särskilt att fokusera på arbete med jämställdhet, hållbarhet, hbtq-frågor och psykisk ohälsa.

Genom att erbjuda kunskaper och rätt förutsättningar ska unga leda unga för att tillsammans finna lösningar på målgruppens utmaningar. Ett viktigt mål är att nå fram till ungdomarnas egna nätverk, dit samhällets kanaler inte riktigt når. Ungdomarna blir ambassadörer och mentorer för nästa ungdomsgrupp.

Projektet genomförs i samverkan med kommuner, skolor, företagare och ett flertal civilsamhällesorganisationer. Efter projektet ska en konkret och spridningsbar metod för ungdomsdrivet socialt entreprenörskap kunna erbjudas offentliga aktörer som arbetar med målgruppen idag. Metoden förväntas ge positiva effekter på sysselsättning, studier och hälsa.

Beviljat belopp

4 166 192 kronor

Projektets tidstatus

88%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Beviljat belopp

4 166 192 kronor

Projektets tidstatus

88%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Kontakt

Ort
Arvika

Liknande projekt

  • Mer än överlevare

  • Reproduktiv hälsa och integration

    Projektet ska mobilisera ungdomar med afariskt och somaliskt ursprung i förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning och andra former för…

  • Ser du stjärnorna runt dig?

    Föreningen HUR ska utveckla en metod som möjliggör för civilsamhället att samarbeta med offentliga aktörer kring ungas inflytande över sin egen och…

Sidan uppdaterades 2021-11-10.