Till innehållet

Somaliska barnkulturprojektet - svensksomaliska barn skapar och lär sig om kultur och språk

Projektet drevs av: Föreningen Hidde Iyo Dhaqan

Beskrivning av projektet

Det här projektet har avslutats i förtid. Arvsfondsdelegationen beslutade att avsluta projektet i september 2019.

Syftet med projektet är att svensksomaliska barn i åldern 2-8 år i Malmö, men också i övriga Sverige, ska vara delaktiga i kulturverksamheter genom att få utveckla producera, filma och sprida barnkulturprogram. Barnen ska få utveckla, undersöka och testa olika former för hur barnkulturgrupperna kan arbeta så att projektet på ett roligt och nyfiket sätt kan möta barnens intressen och önskningar. Utgångspunkten för projektet är barnens perspektiv. De färdiga tv-programmen kommer att läggas upp på en egen hemsida och under projektets gång ska även en app utvecklas.

Efter projektets slut kommer föreningen att svara för den fortsatta verksamheten.

Samarbete kommer att ske med ett tiotal andra regionala föreningar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i september 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i september 2019.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-11-04.