Till innehållet

Somewhere in Sandviken

Projektet drivs av: Insamlingsstiftelsen Rapatac

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att göra kultur och stadsutveckling mer tillgänglig och möjlig att påverka för barn och unga, genom ett stärkt barn- och ungdomsperspektiv.

Målgruppen för projektet är barn och ungdomar i åldern 10 – 18 år som bor i Sandviken med omnejd. Inom projektet får målgruppen lära känna sin stad, dess historia, kultur och stadsplanering. Målet är att lyfta fram platser och berättelser med betydelse både för unga och för Sandviken, planera ett nytt promenadstråk och ta fram konkreta förslag till beslutsfattare för en tryggare och mer attraktiv stadsmiljö. En grupp ambassadörer från målgruppen kommer att ingå i projektgruppen, som planerar aktiviteter utifrån resterande deltagares idéer och förslag.

I projektet integreras konst, musik, dans och skapande för att lyfta staden och de allmänna platserna. Resultaten ska utmynna i en utställning för allmänheten, ett metodmaterial för fortsatt arbete med nya deltagare, en hemsida och en applikation med samlad information och karta över det nya promenadstråket i Sandviken.

Efter projektet ska det finnas ett färdigt koncept möjligt för verksamhetsledare, ungdomsambassadörer och ideella krafter att använda för att driva aktiviteter vidare som en del av Rapatacs verksamhet och i fortsatt samarbete kommun och lokala aktörer.

Beviljat belopp

3 885 950 kronor

Projektets tidstatus

85%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Beviljat belopp

3 885 950 kronor

Projektets tidstatus

85%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Kontakt

Ort
Gävle

Liknande projekt

  • Elinnebandy är livet! 2.0

    Elinnebandy utövas med en specialbyggd elinnebandystol som gör att även personer med mycket omfattande rörelsenedsättning kan delta i lagidrotten.

  • Sex på Lätt svenska med forumteater

    Projektet ska utveckla formerna för att göra sex- och samlevnadsundervisning mer tillgänglig för unga människor med utländsk bakgrund.

  • Samhällsdesigners - unga med rätt att påverka

    Syftet med projektet är att hitta en modell för att få idrottsungdomar mellan 16-25 år att attraheras av samhällsfrågor genom att visa på konkreta…

Sidan uppdaterades 2021-11-03.