Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Somewhere in Sandviken

Projektet drivs av: Insamlingsstiftelsen Rapatac

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att göra kultur och stadsutveckling mer tillgänglig och möjlig att påverka för barn och unga, genom ett stärkt barn- och ungdomsperspektiv.

Målgruppen för projektet är barn och ungdomar i åldern 10 – 18 år som bor i Sandviken med omnejd. Inom projektet får målgruppen lära känna sin stad, dess historia, kultur och stadsplanering. Målet är att lyfta fram platser och berättelser med betydelse både för unga och för Sandviken, planera ett nytt promenadstråk och ta fram konkreta förslag till beslutsfattare för en tryggare och mer attraktiv stadsmiljö. En grupp ambassadörer från målgruppen kommer att ingå i projektgruppen, som planerar aktiviteter utifrån resterande deltagares idéer och förslag.

I projektet integreras konst, musik, dans och skapande för att lyfta staden och de allmänna platserna. Resultaten ska utmynna i en utställning för allmänheten, ett metodmaterial för fortsatt arbete med nya deltagare, en hemsida och en applikation med samlad information och karta över det nya promenadstråket i Sandviken.

Efter projektet ska det finnas ett färdigt koncept möjligt för verksamhetsledare, ungdomsambassadörer och ideella krafter att använda för att driva aktiviteter vidare som en del av Rapatacs verksamhet och i fortsatt samarbete kommun och lokala aktörer.

Beviljat belopp

1 196 644 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Beviljat belopp

1 196 644 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Kontakt

Ort
Gävle
Sidan uppdaterades 2021-10-05.