Till innehållet

Sörmlandskooperativen

Projektet drevs av: Kooperativet Silvermånen Ideell förening

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en modell för att stimulera socialt företagande riktat till arbetslösa med psykisk ohälsa. Socialt företagande i samverkan med myndigheter ska vara nyckeln till att verksamheter ges möjlighet att överleva och utvecklas.

Projektet ska i samarbete med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Coompanion utveckla en modell för att stimulera socialt företagande riktat till unga arbetslösa med psykiska funktionsnedsättningar.  Metoden bygger på Coompanions material som riktar sig till unga vuxna 16-30 år där ungdomar tillsammans arbetar fram ideer och koncept som kan leda till nya kooperativa företag. Silvermånen som har lång erfarenhet av att arbeta kooperativt med personer med psykiska funktionsnedsättningar kommer att handleda ungdomarna och vara ett stöd under hela processen. Målet är att fyra nya kooperativ ska skapas under den treåriga projekttiden.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2013 och avslutades i maj 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2013 och avslutades i maj 2016.

Kontakt

Ort
Nyköping

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.