Till innehållet

Spela med lagen

Projektet drivs av: DramaMera

Beskrivning av projektet

I projektet ska ungdomar i åldern 13 – 18 år utveckla ett spel som utforskar barnkonventionen och där deltagarna får arbeta i lag och använda dramapedagogiska metoder med fiktiva berättelser, lekar och samarbetsövningar för att diskutera dilemman och lösa uppdrag.

Platsen blir ett gigantiskt brädspel som läggs över en stor yta. Deltagarna agerar, gestaltar och använder sina kroppar som spelpjäser. Ett antal ungdomar anlitas som utvecklare och spelledare.

Analogt och digitalt metodmaterial utvecklas och översätts till ett tiotal olika språk för att kunna användas av så många som möjligt. Metodmaterialet sprids till skolor, föreningar, myndigheter med flera och kommer finnas att tillgå via föreningens och samverkansparternas webbplatser.

Efter tre år blir projektet en del av föreningens ordinarie verksamhet och kommer fortsatt att användas och finansieras av samverkansparterna.

Beviljat belopp

3 223 627 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2021 och avslutades i mars 2024.

Beviljat belopp

3 223 627 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2021 och avslutades i mars 2024.

Kontakt

Ort
Sandviken

Liknande projekt

  • Körcentrum UNG - sång för, med och av unga

    Med projektet Körcentrum UNG vill föreningen Adolf Fredriks musikklasser stärka och utveckla körsång för, med och av barn och unga på deras egna…

  • Cirkus för framtiden - tillsammans gör vi det omöjliga möjligt

    Syftet med projektet är att ta till vara på det klimatengagemang som finns hos unga idag. Målgrupp är barn och unga 8 – 25 år.

  • Giehttogiella

    Projektet Giehttogiella ska utveckla metoder och verktyg för användning av berättande och jojk i samiska barns och ungdomars språk- och…

Sidan uppdaterades 2023-04-03.