Till innehållet

Spela med lagen

Projektet drivs av: DramaMera

Beskrivning av projektet

I projektet ska ungdomar i åldern 13 – 18 år utveckla ett spel som utforskar barnkonventionen och där deltagarna får arbeta i lag och använda dramapedagogiska metoder med fiktiva berättelser, lekar och samarbetsövningar för att diskutera dilemman och lösa uppdrag.

Platsen blir ett gigantiskt brädspel som läggs över en stor yta. Deltagarna agerar, gestaltar och använder sina kroppar som spelpjäser. Ett antal ungdomar anlitas som utvecklare och spelledare.

Analogt och digitalt metodmaterial utvecklas och översätts till ett tiotal olika språk för att kunna användas av så många som möjligt. Metodmaterialet sprids till skolor, föreningar, myndigheter med flera och kommer finnas att tillgå via föreningens och samverkansparternas webbplatser.

Efter tre år blir projektet en del av föreningens ordinarie verksamhet och kommer fortsatt att användas och finansieras av samverkansparterna.

Beviljat belopp

3 223 627 kronor

Projektets tidstatus

86%

Projektet startade i mars 2021 och avslutas i mars 2024.

Beviljat belopp

3 223 627 kronor

Projektets tidstatus

86%

Projektet startade i mars 2021 och avslutas i mars 2024.

Kontakt

Ort
Sandviken

Liknande projekt

  • Små barns skapande

    Projektet ska utveckla nya metoder för hur man kan arbeta med språkutveckling genom estetiska lärprocesser med ett familjecentrerat arbetssätt.

  • Refuge

    Projektet syftar till att skapa en plattform där barn och ungdomar i lokalsamhället Rejmyre ges möjlighet att utveckla projekt som kombinerar…

  • Väva in (f.d. Skolprogram på Sidenväveriet)

    Med utgångspunkt i sidenväveriets unika miljö och samlingar ska elever och lärare från olika skolor tillsammans med museipersonal utforma olika…

Sidan uppdaterades 2023-04-03.