Till innehållet

Spelkultur i Skåne

Projektet drevs av: Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge

Beskrivning av projektet

Spelkultur i Skåne är ett regionalt demokratiprojekt med syfte att skapa större delaktighet bland unga i Skåne. Att skapa en mötesplattform utifrån ungas eget intresse för kultur, demokrati och deltagande.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2012 och avslutades i september 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2012 och avslutades i september 2015.

Liknande projekt

  • Vardagsklimatet

    Projektet skapas av och för ungdomar i åldern 15-25 år. Det övergripande syftet är att bidra till att begränsa och mildra konsekvenserna av…

  • Otto - Vägen vidare

    Många nykomna unga lever i ofrivillig ensamhet och upplever en stor tomhet när de anländer till Sverige. Därför behövs projektet Otto- Vägen vidare.…

  • Hela Mig

    Syftet med projektet är att hjälpa unga personer som är eller har varit utsatta för sexuella övergrepp och våldtäkt med den sexualitetsproblematik…

Sidan uppdaterades 2020-06-03.