Till innehållet

Spelutveckling

Projektet drivs av: Ädelfors Folkhögskola

Beskrivning av projektet


Vårt syfte med projektet är att skräddarsy en kurs i spelutveckling för och tillsammans med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och anpassa den till högskolans utbud av program inom spelutveckling. Vi vill ge fler möjlighet att utvecklas inom spelutveckling och skapa fler vägar till högre studier, arbete och sysselsättning. Vi vill bredda kursen till att innefatta fler kursdelar motsvarande de som finns på högskola. Vi vill också att kursen med internatboende ska bidra till en trygg och stimulerande vardag utifrån deltagarens behov och intressen genom del och huvudmål där deltagaren ges verktyg att hantera skola, fritid och sociala relationer.

Det övergripande målet är att utveckla kursen så att den mer överensstämmer med högskolans spelutvecklingsprogram och därigenom skapa fler platser för sökande. Ett lika viktigt mål är att skapa nära kontakt med arbetsmarknaden, framförallt spelbranschen. Ett annat mål är att genom kunskapsutveckling och mentorskap av specialpedagog stärka arbetslagets kunskaper, färdigheter och bemötande angående tydliggörande och strukturerad pedagogik.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Kontakt

Ort
Holsbybrunn

Liknande projekt

  • Indie Game Studio - småföretagande inom dataspelsutveckling

    Ädelfors Folkhögskola ska i projektform pröva en tre terminers utbildning riktad mot målgruppen personer med NPF där intresse och goda förkunskaper…

  • Aktiva Killar

    Aktiva Killar är ett utvecklingsprojekt för att killar med funktionsnedsättning ska kunna bli mer delaktiga i föreningslivet, arbetslivet och…

  • AKTIV FRITID - för barn och ungdom med Språkstörning

    Projektet syftar till att underlätta och möjliggöra för barn och unga med språkstörning att på sina villkor kunna ta del av sin hemorts fritidsutbud…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.