Till innehållet

Spilloteket – Hur mycket får man spilla?

Projektet drevs av: Spilloteket

Beskrivning av projektet

Projektet ska genom kreativt skapande lyfta in barns tankar och idéer kring framtida lösningar inom hållbarhet i samhällsdebatten.

Spilloteket är en kreativ återbruksverkstad och ett demokratiskt forum i vilket barnen får tänka med hela kroppen. Hållbarhet, i ekologisk, social och ekonomisk mening, är grunden för hela verksamheten. Spilloteket samlar in produktionsspill från industrier och företag i Jämtlands län för att därefter använda det som material för kreativt skapande med barn och unga. Syftet med projektet är att genom kreativt skapande lyfta in barns tankar och idéer kring framtida lösningar inom hållbarhet i samhällsdebatten.

Målet är att samtliga skolbarn, 9 600 barn i Åre, Krokom och Östersunds kommun, under tre år ska få delta i olika paketlösningar som är anpassade till respektive årskurs. Dessa innehåller intensivvecka, inspirationsdagar, processpaket från ax till limpa, utställningar, fortbildning av personal där Spilloteket besöker eleverna på respektive skola.

Efter projekttiden fortsätter projektet genom samverkan, sponsoravtal och avsiktsförklaringar mellan bostadsbolag, kommunerna, företag, Navigatorcentrum, skolor, bibliotek och Studieförbundet Vuxenskolan.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Kontakt

Ort
Östersund

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-03.