Till innehållet

Sporty Friday Granngården

Projektet drevs av: IFK Trollhättan

Beskrivning av projektet

Varannan fredag, öppet hus-drop in-prova på olika idrotter i Granngårdens motionsanläggning på Lextorp, mellan kl 18-22. Målgrupp, barn och ungdomar 12-25 år samt familjer men även yngre då man jobbar förebyggande.

Kronogården- Lextorp, södra stadsdelar i Trollhättan, är områden där människor med utländsk bakgrund har sin koncentration och det är här man mestadels erbjuds boende som nyanländ. Föreningslivet spelar här en betydelsefull roll för att bli delaktig i ett socialt sammanhang och få en roll i det civila samhället. Att komma som tonåring till ett nytt land och nytt samhälle är inte så lätt. Att sen våga ta steget till en okänd förening och ansluta sig till verksamheter där deltagarna kanske spelat ihop/varit aktiva i flera år gör det inte lättare. utanförskap och frustration gör att det är lättare att lockas in i mindre positiva verksamheter.För människor med utomeuropeiskt ursprung är kunskapen om svenskt föreningsliv och dess demokratiskt uppbyggda modell, låg.

• Väcka intresse för, samt upplysa om områdets breda föreningsliv och aktiviteter.  • Rekrytera ungdomar samt föräldrar som aktiva eller ledare i föreningslivet. •Använda ungdomarna som positiva förebilder •Skapa en stabil plattform/nätverk mellan boende, föreningar samt övriga aktörer i området såsom skola, fritidsgårdar, fältenhet, bostadsbolag, polis m fl. •Skapa ett tryggt område att bo och leva i, genom relationer och tillgänglighet samt arbeta förebyggande och kunna erbjuda alternativ till destruktiv sysselsättning. •Arbeta för att inkludera människor med funktionsnedsättning/annat handikapp. •Främja integration och delaktighet •Arbeta med attityd och värdegrundsfrågor

I Trollhättan Stad har man i Kultur och Fritidsnämnden tagit ett beslut att i kommande budget titta på hur man ska täcka upp de projekt som är igång, som tex Sporty Friday. En  projektledare kan komma att ersättas till verksamhetsledare och kostnader för denne samt  timanställda kan i stället komma att bli en fråga om samarbete och delfinansierat av Trollhättans Stad, kommunala bolag samt näringsliv och företag som allt mer går mot att sponsra föreningar och verksamheter som jobbar mot sociala mål och integration. Trollhättan stad har från början varit delaktig i arbetet med Sporty Friday. Man är medveten och positiv till att aktiviteterna kan tillföra många nya medlemmar till föreningarna men projektet handlar inte bara om föreningsaktivitet utan är även ett samhällsnyttigt och socialt projekt och fortsättningen blir därmed en angelägenhet för Trollhättans Stad och berörda myndigheter.  Projektets inriktning sammanfaller väl med de övriga insatser som Trollhättans Stad gör och planerar i det arbete som bedrivs avseende åtgärder för ökad samhällsgemenskap och integration och efter år ett är man än mer positivt till idén och följer kontinuerligt projektets resultat.

En ”sportygrupp”, bestående av 12 ungdomar i ålder 14-25 år, har under året varit med och styrt projektet. Dessa har deltagit vid alla tillfällen och har gjort en enastående insats, bara genom att vara med som förebilder. De har vuxit in i rollen och tagit ansvar som ledare. Att ungdomarna själva får ta ansvar i planering och utförande gör att de utvecklas, lär sig ta hänsyn till andras önskemål och åsikter. De växer och blir goda förebilder och det ger ringar på vattnet. Vi ser idag att delar av den ”sportygrupp” som verkat under året blivit goda ambassadörer för sitt område, har fått nya ansvarsområden i form av spridning och dokumentation av goda exempel men framförallt blivit goda förebilder till de yngre. De har även fått gå en utbildning i ledarskap via SISU.

Trollhättans Stad är en stor samverkanspartner med sina olika förvaltningar så som skolan, fältenheten, trygghetsvandrare, fritidsgårdar, socialförvaltningen, familjeforum etc. Bostadsbolaget Eidar, områdespolisen, Sisu Idrottsutbildarna, Rädda Barnen är alla delaktiga samverkanspartners. Föreningar som vi samverkat med är Trollhättans Bujinka, IK Drivringen, Trollhättans Atletklubb (brottning, Skoftebyns AIS (boxning), Elit Thaiboxarna, Trollhättans Basketbollförening samt IFK Trollhättan. Vi har även haft ett par gästande föreningar under året så som fäktning och judo. Under hela våren även haft med dans via Studieförbundet vuxenskolan som ersatt dansledaren med hjälp från Trollhättan Stad/föreningsstöd.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2013 och avslutades i april 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2013 och avslutades i april 2016.

Kontakt

Ort
Trollhättan

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-06-15.