Till innehållet

SPRAK in motion

Projektet drivs av: Teater Aros

Beskrivning av projektet

Projektet ska underlätta språkinlärningen för nyanlända och göra inlärningen lustfylld genom att använda teater och dramapedagogik i språkundervisningen.

Projektets syfte är att underlätta språkinlärningen för nyanlända och göra inlärningen lustfylld genom att använda teater och dramapedagogik i språkundervisningen. Föreningen vill vidareutveckla sitt arbete med nyanlända ungdomar och tillsammans med folkbildning, kommuner och skolor formalisera metoden. Målet är att utveckla och sprida metoden genom ett filmat metodmaterial som enkelt kan användas för arbetspass i introduktionsklasser och sfi-undervisning.

Efter projekttiden kommer metodmaterial med filmade dramaövningar att finnas tillgängligt på en pedagogisk plattform och Teater Aros fortsätter hålla i workshops för att lära ut metoden.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2022.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.