Till innehållet

Sprida mening

Projektet drevs av: Sensus Studieförbund

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en radiopodd som vänder sig till äldre med medfödd eller åldersrelaterad funktionsnedsättning.

Sensus studieförbund ska under projekttiden utveckla en radiopodd som vänder sig till äldre med medfödd eller åldersrelaterad funktionsnedsättning. Med hjälp av känd och populär skönlitteratur, noveller, romaner och dikter ska målgruppens egna minnesbilder väckas till liv och dokumenteras. De mest inspirerande, roliga och intressanta historierna kommer att läsas upp av personer ur målgruppen som har en bra röst och känsla för läsning. Musik som länkar till texterna som stämningsskapare kommer också att bli ett viktigt inslag för helheten i radiopodden.

Efter projektet

Målsättningen var att uppmuntra målgruppen att minnas, tänka, skriva och publicera sig, både för deras egen skull och för att andra ska få höra deras mening. En hemsida skulle fungera som ett nav där samtliga texter fanns att läsa, en del av dessa texter skulle sen redaktionen välja ut till poddavsnitten. Samtliga mål i projektet har uppnåtts, förutom att några planerade samarbetsorganisationer inte medverkat under projekttiden, däremot har nya samarbetspartner tillkommit som inte var planerade från början. Inledningsvis utsågs en redaktion med representanter från målgruppen. Möten planerades in varje vecka och vid dessa tillfällen lade man grunden till hemsidans utseende och funktionalitet. Skissen presenterades sedan för konsulten som byggde hemsidan. Ett besök på ett LSS boende för äldre genomfördes också inledningsvis och då kom även textskrivandet igång. Under projektets första år drabbades projektet och alla andra av Coronpandemin och alla fysiska möten med målgruppen blev inställda. Däremot kunde projektgruppen ägna sig helt åt att nå målgruppen digitalt och en ny idé om att skapa musik till texterna som målgruppen skrivit växte fram och resulterade i Månadens låt. Idén kom från Kulturskaparna i Örnsköldsvik. Projektet står därmed på tre ben: Inskickade texter, podd avsnitt och Månadens låt.

Sprida mening fortsätter inom Sensus som i Medborgarhuset etablerat en professionell podd- och musikstudio. Kreativt Center för synskadade, som inryms i Medborgarhuset, kommer att ha skrivande med podd som stående inslag med start hösten -22. Hemsidan finns kvar med allt material från de tre uppstartsåren. En cirkelverksamhet är planerad till hösten -22 och kommer att ske på boenden och verksamheter i Stockholm. Projektets samarbetsorganisationer välkomnas att fortsätta peppa målgruppen att skicka in texter. Sensus fortsätter sitt samarbete med Örnsköldsviks folkhögskola.

Samtliga samarbetsorganisationer samt boenden och verksamheter som projektet har besökt välkomnas även fortsättningsvis att delta i verksamheten. På Malmens gruppbostäder i Stockholm startar cirkelverksamheten hösten -22. Örnsköldsviks folkhögskola har etablerat Sprida mening i sin verksamhet. Samarbetet fortsätter hösten-22.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i oktober 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i oktober 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • KRIS Livsstilskoordinator

    Projektet syftar till att skapa en ettårig folkhögskoleutbildning som kan leda till arbetsmöjligheter för personer med bakgrund av missbruk,…

  • Ögonblick att minnas - film för levande samtal

    Genom att producera korta filmer som väcker minnen till liv och som underlättar samtal med anhöriga och personal vill projektet bidra till en ökad…

  • Bland kakor och moln - IT för dig som är äldre med funktionsnedsättning

    Projektet ska lära äldre personer med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar boende i Stockholms län att använda digitala…

Sidan uppdaterades 2022-10-19.