Till innehållet

Stadsmissionens Pappabarnforum

Projektet drivs av: Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att förbättra barns livsvillkor genom att stärka pappor i sin föräldraroll och arbeta för ett mer jämställt föräldraskap. Man vill särskilt nå de pappor som är svåra att nå i tre socioekonomiskt utsatta områden i Göteborg för att papporna ska bli delaktiga i sina barns utveckling och liv.

Fokus i projektet läggs på samverkan kopplad till barnens befintliga sammanhang, exempelvis på familjecentral, förskola och skola. Samarbete sker även med andra organisationer som når pappor och barn.

Insatser i projektet består av utbildning för att stärka kompetens kring socialt arbete bland projektets aktivitetsledare, genomföra fler pappa-barn-grupper samt stärka pappors delaktighet i samhället. Projektet utvecklar ett metodmaterial om hur pappor nås som ska spridas till andra aktörer. En modell för pappa-barn-grupper, utifrån framtagen metod, utvecklas och utbildning kan ges i samverkan med studieförbund.

Efter projekttiden kommer Stadsmissionen i Göteborg att driva verksamheten som utvecklas i projektet och samarbetande aktörer kommer att kunna nå papporna och deras barn i sin ordinarie verksamhet i större utsträckning.

Beviljat belopp

7 556 046 kronor

Projektets tidstatus

41%

Projektet startade i maj 2023 och avslutas i maj 2026.

Beviljat belopp

7 556 046 kronor

Projektets tidstatus

41%

Projektet startade i maj 2023 och avslutas i maj 2026.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-05-10.