Till innehållet

Stafetten

Projektet drevs av: Masthuggsteatern

Beskrivning av projektet

Projektet riktar sig till barn i socioekonomiskt utsatta bostadsområden där äldre barn lämnar över en stafett till yngre i form av en egen framtagen föreställning som formulerar barnens verklighet och drömmar.

Stafetten är ett projekt av konstnärlig, pedagogisk och social art, där äldre barn lämnar över till yngre i en stafett, från högstadiet till mellanstadiet, mellanstadiet till lågstadiet, lågstadiet till förskolebarn. Det de lämnar över är en egen framtagen föreställning, som formulerar barnens verklighet och drömmar och som även ska nå ut till barn i övriga Göteborg. Syftet med Stafetten är att arbeta för empowerment av barn och unga i ett socioekonomiskt utsatt bostadsområde i en segregerad storstad. Genom en serie av workshoppar arbetar ett konstnärligt team och specialiserade pedagoger med målgruppen, som ska ha ett avgörande inflytande på processen och den färdiga föreställningen. Stafettföreställningarna spelas av professionella skådespelare. Stafetten ska vara helt kostnadsfri för deltagande skolor och stafettföreställningarna ska erbjudas att ses gratis av barn i övriga Göteborg.

Målet är att elever i en förortsskola ska göras medskapande till tre teaterföreställningar, som spelas för barn i hela Göteborg. Den direkta målgruppen för projektet är barn i hög-, mellan- och lågstadiet i en förortsskola i Göteborg. Indirekt målgrupp blir skolbarn i hela Göteborg.

Stafetten ska efter sitt avslutande tjäna som modell för liknande framtida projekt. Efter projekttidens slut har man tagit fram en arbetsmodell med handledningsmaterial som går att använda på andra skolor i Göteborg och runt om i landet genom till exempel Skapande Skola projekt.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Gränslöst

    Att vara med och skapa ett projekt som skrider över flera ämnen och gränser och som ska landa i ett skolmaterial för skolklasser som lär om…

  • Personlig koordinator - för familjer som har barn och ungdomar med rörelsehinder/flerfunktionshinder

    Projektets syfte är att underlätta vardagen för familjer som har barn med funktionsnedsättning. Personliga koordinatorer ska ge avlastning och råd…

  • Barn som anhöriga

    "Vem ser vad jag behöver och gör något?" – barn som anhöriga där förälder eller annan vårdnadshavare har allvarlig sjukdom.

Sidan uppdaterades 2023-01-09.