Till innehållet

Stafetten

Projektet drivs av: Masthuggsteatern

Beskrivning av projektet

Projektet riktar sig till barn i socioekonomiskt utsatta bostadsområden där äldre barn lämnar över en stafett till yngre i form av en egen framtagen föreställning som formulerar barnens verklighet och drömmar.

Stafetten är ett projekt av konstnärlig, pedagogisk och social art, där äldre barn lämnar över till yngre i en stafett, från högstadiet till mellanstadiet, mellanstadiet till lågstadiet, lågstadiet till förskolebarn. Det de lämnar över är en egen framtagen föreställning, som formulerar barnens verklighet och drömmar och som även ska nå ut till barn i övriga Göteborg. Syftet med Stafetten är att arbeta för empowerment av barn och unga i ett socioekonomiskt utsatt bostadsområde i en segregerad storstad. Genom en serie av workshoppar arbetar ett konstnärligt team och specialiserade pedagoger med målgruppen, som ska ha ett avgörande inflytande på processen och den färdiga föreställningen. Stafettföreställningarna spelas av professionella skådespelare. Stafetten ska vara helt kostnadsfri för deltagande skolor och stafettföreställningarna ska erbjudas att ses gratis av barn i övriga Göteborg.

Målet är att elever i en förortsskola ska göras medskapande till tre teaterföreställningar, som spelas för barn i hela Göteborg. Den direkta målgruppen för projektet är barn i hög-, mellan- och lågstadiet i en förortsskola i Göteborg. Indirekt målgrupp blir skolbarn i hela Göteborg.

Stafetten ska efter sitt avslutande tjäna som modell för liknande framtida projekt. Efter projekttidens slut har man tagit fram en arbetsmodell med handledningsmaterial som går att använda på andra skolor i Göteborg och runt om i landet genom till exempel Skapande Skola projekt.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • SpinnVäxa / SpinnUnga

    Vad kan dans vara? Vem får kalla sig dansare? Vem har rätt till utbildning? Genom dansgrupper för barn och unga (SpinnVäxa) och kompaniet för unga…

  • Starka mammor - en nyckel till integration

    Projektet ska med hjälp av så kallade kulturtolkar ge stöd och information till nyanlända föräldrar, särskilt till mammorna, så att de ska känna sig…

  • Skapa Min Värld

    Skapa Min Värld är kostnadsfri kulturverksamhet på Fryshuset som erbjuder barn, unga och familjer konstnärligt skapande/kurser/workshops,…

Sidan uppdaterades 2023-01-09.