Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

STALL 43/Nyckelby

Projektet drivs av: Stall 43

Beskrivning av projektet

Projektet Stall 43 ska erbjuda familjer med barn inom autismspektrumtillstånd (AST) kortare eller längre vistelser där hästskötsel, trav och kreativ verksamhet kombineras i syfte att hitta de verktyg som passar individen och dennes familj bäst.

Barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd (AST) upplever ofta svårigheter att finna meningsfulla fritidsaktiviteter. Målgruppen är överrepresenterad bland elever med lång skolfrånvaro. I projektet Stall 43 erbjuds familjer med barn inom AST kortare eller längre vistelser där hästskötsel, trav och kreativ verksamhet kombineras i syfte att hitta de verktyg som passar individen och dennes familj bäst. Under projektet utvecklas en metod för habilitering som ska erbjudas skolor, LSS-boenden, kommuner och enskilda familjer. Föreningen samarbetar med arbetsförmedlingen som erbjuder praktikplats i projektet för unga vuxna med AST. Efter projektet ska Stall 43 fortsätta driva verksamheten med stöd från näringsliv, sponsorer, föreningsstöd och genom att sälja habilitering till kommuner, LSS och skolor.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i februari 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i februari 2021.

Kontakt

Ort
Norrtälje
Sidan uppdaterades 2020-06-02.