Till innehållet

Nyckelby Stall 43

Projektet drevs av: Stall 43

Beskrivning av projektet

Projektet Stall 43 ska erbjuda familjer med barn inom autismspektrumtillstånd (AST) kortare eller längre vistelser där hästskötsel, trav och kreativ verksamhet kombineras i syfte att hitta de verktyg som passar individen och dennes familj bäst.

Barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd (AST) upplever ofta svårigheter att finna meningsfulla fritidsaktiviteter. Målgruppen är överrepresenterad bland elever med lång skolfrånvaro. I projektet Stall 43 erbjuds familjer med barn inom AST kortare eller längre vistelser där hästskötsel, trav och kreativ verksamhet kombineras i syfte att hitta de verktyg som passar individen och dennes familj bäst. Under projektet utvecklas en metod för habilitering som ska erbjudas skolor, LSS-boenden, kommuner och enskilda familjer. Föreningen samarbetar med arbetsförmedlingen som erbjuder praktikplats i projektet för unga vuxna med AST. Efter projektet ska Stall 43 fortsätta driva verksamheten med stöd från näringsliv, sponsorer, föreningsstöd och genom att sälja habilitering till kommuner, LSS och skolor.

Efter projektet

Projektet ledde till att målgruppen bidragit till utvecklandet av en metod där barn och ungdomar med AST kan verka i en stallmiljö och rida travhäst. Målgruppens familjer med syskon har fått möjlighet att hitta till varandra genom målgruppens intresse för hästar. Stallaktiviteterna har varvats med kreativt skapande i en verkstad med tillgång till målarutrustning etcetera. Verksamheten har lett till nya insikter om bemötande som föreningen bidragit med till alla samverkansparter.

Verksamheten fortsätter i föreningens regi.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i februari 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i februari 2021.

Kontakt

Ort
Norrtälje

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-09-21.