Till innehållet

Starka mammor - en nyckel till integration

Projektet drevs av: Föreningen Tidigt Föräldrastöd

Beskrivning av projektet

Projektet ska med hjälp av så kallade kulturtolkar ge stöd och information till nyanlända föräldrar, särskilt till mammorna, så att de ska känna sig tryggare i sin roll som föräldrar och därmed bli bättre integrerade i samhället.

Projektet syftar till att med hjälp av så kallade kulturtolkar ge stöd och information till nyanlända föräldrar, särskilt till mammorna. Målgruppen är föräldrar med barn i åldern 0-5 år. Inom projektet utarbetas en basutbildning för kulturtolkar som testas och en metodbok som lyfter fram vad som krävs för ett framgångsrikt arbete med kulturtolkar. Projektet handlar också om att erbjuda stöd och hjälp till nyanlända småbarnsföräldrar när det gäller kunskap om och kontakter med myndigheter samt i frågor om hälsa och sjukvård.

Målet är att nyanlända föräldrar, särskilt till mammorna, ska känna sig tryggare i sin roll som föräldrar och därmed bli bättre integrerade i samhället.

Efter projekttiden ska verksamhetens metoder kunna spridas till andra intressenter och en del av verksamheten kommer att drivas vidare tillsammans med samarbetsparter i projektet med finansiering från olika aktörer.

Efter projektet

Projektet ledde till att föräldrar som har genomgått föräldrautbildningarna känner en ökad trygghet i föräldrarollen. Dessutom har viljan att söka stöd hos socialtjänsten ökat markant, från tre ansökningar innan projektstart 2019 till 75 ansökningar under 2021. Projektet har utarbetat en basutbildning för kulturtolkar, som 17 personer i föreningen har genomgått och även 13 externa från andra kommuner. I projektet har en metodhandbok utvecklats, som beskriver hur man som myndighetsperson kan öka tilliten och förbättra kommunikationen med hjälp av kulturtolk. Projektet har utvecklat föräldraskapsutbildningen Förälder i nytt land som ges på fyra olika språk (dari, tigrinja, arabiska och somaliska). 18 utbildningar har genomförts och 186 föräldrar har gått den.

Verksamheten lever vidare genom finansiellt stöd från Göteborgs stad i form av ett IOP-avtal. De aktörer som projektet har samverkat med, t.ex. socialtjänsten, skolan, polisen, bostadsföretag vill fortsätta samarbetet med kulturtolkarna. Föräldrastödsprogrammet anordnas av föreningen och ges av kulturtolkarna på flera olika språk.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2019 och avslutades i juli 2022.

En grupp kvinnor står tillsammans framför ingången till en byggnad.

Projektets arbetsgrupp framför mötesplatsen Kryddan i Lövgärdet Centrum.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2019 och avslutades i juli 2022.

Kontakt

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-03-03.