Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Starka mammor - en nyckel till integration

Projektet drivs av: Föreningen Tidigt Föräldrastöd

Beskrivning av projektet

Projektet ska med hjälp av så kallade kulturtolkar ge stöd och information till nyanlända föräldrar, särskilt till mammorna, så att de ska känna sig tryggare i sin roll som föräldrar och därmed bli bättre integrerade i samhället.

Projektet syftar till att med hjälp av så kallade kulturtolkar ge stöd och information till nyanlända föräldrar, särskilt till mammorna. Målgruppen är föräldrar med barn i åldern 0-5 år. Inom projektet utarbetas en basutbildning för kulturtolkar som testas och en metodbok som lyfter fram vad som krävs för ett framgångsrikt arbete med kulturtolkar. Projektet handlar också om att erbjuda stöd och hjälp till nyanlända småbarnsföräldrar när det gäller kunskap om och kontakter med myndigheter samt i frågor om hälsa och sjukvård.

Målet är att nyanlända föräldrar, särskilt till mammorna, ska känna sig tryggare i sin roll som föräldrar och därmed bli bättre integrerade i samhället.

Efter projekttiden ska verksamhetens metoder kunna spridas till andra intressenter och en del av verksamheten kommer att drivas vidare tillsammans med samarbetsparter i projektet med finansiering från olika aktörer.

Projektets tidstatus

80%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

En grupp kvinnor står tillsammans framför ingången till en byggnad.

Projektets arbetsgrupp framför mötesplatsen Kryddan i Lövgärdet Centrum.

Projektets tidstatus

80%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2020-06-25.