Till innehållet

Starka mammor - en nyckel till integration

Projektet drivs av: Föreningen Tidigt Föräldrastöd

Beskrivning av projektet

Projektet ska med hjälp av så kallade kulturtolkar ge stöd och information till nyanlända föräldrar, särskilt till mammorna, så att de ska känna sig tryggare i sin roll som föräldrar och därmed bli bättre integrerade i samhället.

Projektet syftar till att med hjälp av så kallade kulturtolkar ge stöd och information till nyanlända föräldrar, särskilt till mammorna. Målgruppen är föräldrar med barn i åldern 0-5 år. Inom projektet utarbetas en basutbildning för kulturtolkar som testas och en metodbok som lyfter fram vad som krävs för ett framgångsrikt arbete med kulturtolkar. Projektet handlar också om att erbjuda stöd och hjälp till nyanlända småbarnsföräldrar när det gäller kunskap om och kontakter med myndigheter samt i frågor om hälsa och sjukvård.

Målet är att nyanlända föräldrar, särskilt till mammorna, ska känna sig tryggare i sin roll som föräldrar och därmed bli bättre integrerade i samhället.

Efter projekttiden ska verksamhetens metoder kunna spridas till andra intressenter och en del av verksamheten kommer att drivas vidare tillsammans med samarbetsparter i projektet med finansiering från olika aktörer.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i juni 2022.

En grupp kvinnor står tillsammans framför ingången till en byggnad.

Projektets arbetsgrupp framför mötesplatsen Kryddan i Lövgärdet Centrum.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i juni 2022.

Kontakt

Liknande projekt

  • Projekt TrUSt – föräldraskapsstöd för personer med psykisk funktionsnedsättning

    Projektet ska utveckla ett riktat, anpassat föräldraskapsstöd till föräldrar med psykiska funktionsnedsättningar.

  • Pappor & deras barn

    Projektet ska förbättra barns livsvillkor genom att stärka relationen mellan pappor och deras barn, i första hand ska utlandsfödda och nyanlända…

  • Minna-syster

    Projektet ska ge nyförlösta eller sjuka mammor som deltar i Minnamottagningens verksamhet, stöd i hemmet av en minna-syster som kan ge både praktisk…

Sidan uppdaterades 2020-06-25.