Till innehållet

Starka mammor - trygga barn

Projektet drivs av: Rädda Barnen

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att bidra till att nyanlända barn till ensamstående mammor ska få växa upp i en trygg och utvecklande miljö, känna till sina rättigheter och delta i sociala aktiviteter tillsammans med sin mamma.

Målen i projektet är att utveckla ett målgruppsanpassat stöd för ensamstående mammor i migration och deras barn, samt öka kunskapen om målgruppens situation. Inledningsvis genomförs intervjuer med barnen och mammorna för att kartlägga deras intressen och behov. Mammorna kommer att få föräldraskapsstöd på både grupp- och individnivå. Genom seminarier, föreläsningar, utbildningar och en podcast bidrar projektet till att fylla den kunskapslucka som finns kring behoven bland ensamstående mammor i migration.

Efter projekttiden kommer barnen i projektet att få en tryggare uppväxt och familjen kan utveckla ett större socialt nätverk. Det kommer även att finns ett anpassat föräldraskapsstöd till nyanlända ensamstående mammor som är utformat efter barnens behov. Verksamheten kommer att drivas vidare av Rädda Barnen tillsammans med kommuner eller andra lokala aktörer.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2019 och avslutades i december 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2019 och avslutades i december 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-01-18.