Till innehållet

Starka Tillsammans - psykisk ohälsa & suicidprevention för unga transpersoner

Projektet drivs av: Transammans - förbundet för transpersoner och närstående

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att främja psykisk hälsa och förebygga suicid hos unga transpersoner, unga som funderar kring sin könsidentitet i åldern 12-25 år samt transpersoner med psykisk funktionsnedsättning.

Projektets mål är att målgruppen ska få ökad tillgång till lättillgänglig information och kunskap om vad som främjar psykisk hälsa hos målgruppen samt att stärka närstående till målgruppen att våga fråga, hantera och bemöta psykisk ohälsa och suicidtankar.
Tillsammans med målgruppen ska projektet bland annat genomföra en enkät, ta fram en broschyr riktad till unga transpersoner, en handbok för närstående, ta fram en kampanj i sociala medier med unga förebilder, genomföra och ta fram utbildningar inom och utanför organisationen. Spridning av projektet sker även genom samarbete med organisationer som arbetar med suicidprevention, organiserar målgruppen eller når målgruppen.
När projektet avslutas finns en lättillgänglig broschyr för målgruppen, en närståendehandbok och en kostnadsfri digital utbildning för ideella organisationer och yrkesverksamma. Verksamheten som byggs upp med projektet kommer att fortgå i organisationens ordinarie verksamhet.


Beviljat belopp

5 472 878 kronor

Projektets tidstatus

47%

Projektet startade i maj 2022 och avslutas i maj 2025.

Beviljat belopp

5 472 878 kronor

Projektets tidstatus

47%

Projektet startade i maj 2022 och avslutas i maj 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Vägen vidare - för unga som varken arbetar eller studerar (UVAS)

    Projektet syftar till att unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som varken arbetar eller studerar ska bli delaktiga i sin egen…

  • Mind Unga!

    Organisationen Mind ska ta fram metoder och material som stärker målgruppen ungas färdigheter att förebygga psykisk ohälsa.

  • Operation Prevention Linköping

    Föreningen Arts & Hearts ska tillsammans med skolor i Linköpings kommun vidareutveckla det material som tagits fram under ett tidigare…

Sidan uppdaterades 2022-05-23.