Till innehållet

Starka Tillsammans - psykisk ohälsa & suicidprevention för unga transpersoner

Projektet drivs av: Transammans - förbundet för transpersoner och närstående

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att främja psykisk hälsa och förebygga suicid hos unga transpersoner, unga som funderar kring sin könsidentitet i åldern 12-25 år samt transpersoner med psykisk funktionsnedsättning.

Projektets mål är att målgruppen ska få ökad tillgång till lättillgänglig information och kunskap om vad som främjar psykisk hälsa hos målgruppen samt att stärka närstående till målgruppen att våga fråga, hantera och bemöta psykisk ohälsa och suicidtankar.
Tillsammans med målgruppen ska projektet bland annat genomföra en enkät, ta fram en broschyr riktad till unga transpersoner, en handbok för närstående, ta fram en kampanj i sociala medier med unga förebilder, genomföra och ta fram utbildningar inom och utanför organisationen. Spridning av projektet sker även genom samarbete med organisationer som arbetar med suicidprevention, organiserar målgruppen eller når målgruppen.
När projektet avslutas finns en lättillgänglig broschyr för målgruppen, en närståendehandbok och en kostnadsfri digital utbildning för ideella organisationer och yrkesverksamma. Verksamheten som byggs upp med projektet kommer att fortgå i organisationens ordinarie verksamhet.


Beviljat belopp

5 472 878 kronor

Projektets tidstatus

74%

Projektet startade i maj 2022 och avslutas i maj 2025.

Beviljat belopp

5 472 878 kronor

Projektets tidstatus

74%

Projektet startade i maj 2022 och avslutas i maj 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Livslinjen - en plats där unga kan få stöd att hantera livet

    I projektet ska Mind utveckla en ny stödlinje för unga mellan 16 och 25 år för att ge tillgång till medmänskligt stöd att hantera livssvårigheter…

  • Livsviktiga snack i skolan

    Suicide Zero kommer i detta projekt att anpassa och utveckla den befintliga metoden Livsviktiga snack så att den även kan användas i skolan.

  • Mind Unga!

    Organisationen Mind ska ta fram metoder och material som stärker målgruppen ungas färdigheter att förebygga psykisk ohälsa.

Sidan uppdaterades 2024-01-10.