Till innehållet

Stärkt föräldraskap: Ett KRIS Stockholm projekt

Projektet drevs av: Kriminellas revansch i samhället Kris 08

Beskrivning av projektet


Projektet är till för att stärka mammornas föräldraskap och stärka bandet mellan mamma och sitt/sina barn. Genom detta kommer vi att kunna ge barnen, vars föräldrar står i utanförskap, bättre förutsättningar.

Att erbjuda en trygg miljö till unga föräldrar i Stockholm samt erbjuda verktyg för stärkt föräldraskap och möjlighet till förändring. Vi kommer helt enkelt att finnas till för de och deras barn. Vi kommer inte att ge målgruppen färdiga lösningar på hur de ska lösa sina problem och förändra sin livsstil. Men vi kommer att ge de verktyg för att de själva ska hitta de lösningar som passar precis deras situation. De motivatör som arbetar på KRIS-08 och som är utbildade i dessa frågor kommer att vara vägledare och hjälpa dessa unga mammor att närma sig sina barn, hitta rätt och förebygga återfall. Vi kommer också att stödja kvinnorna att ha en god kontakt med BVC, förskola. skola, sjukvård, m.m.  Genom att vara en del av KRIS verksamhet kommer dessutom finnas möjlighet att praktisera, få stöd med att skaffa jobb och studier när dessa frågor blir aktuella.  Vi kommer att arbete fram och utveckla skyddsfaktorer för relationen mellan mamma (och pappan om han finns) och barnen.

Projektets utveckling har fungerat bra och följt grundplaneringen utifrån projektansökan. Det som tillkommit och även berikar projektet är den uppsökande verksamheten där bland annat projektledaren åker ut och träffar de mammor som har svårigheter att kunna ta sig till KRIS Stockholms lokaler och gruppaktiviteter. Det har också startats upp en mycket välbesökt Facebook sida för målgruppen vilket kan vara en väg till att få ett hopp för en del ensamma kvinnor som annars kanske har en mycket liten chans till en livsförändring

 Partnerna i projektet är överens om att det oerhört viktigt och nödvändigt under planeringen och genomförande att:

-       Målgruppen blir lyssnad till

-       Målgruppen får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter

-       Att deras åsikter och synpunkter beaktas

-       Målgruppen får vara med under beslutprocesser

Vi har framför allt under projektets gång utvecklat ett mycket bra samarbete med Rosenlunds mödravårdsteam där vi nu har regelbundna presentationer och samtal om vår grupp och den verksamheten som bedrivs.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2013 och avslutades i oktober 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2013 och avslutades i oktober 2016.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Inkludera flera

    I dagens Sverige är ungdomsarbetslösheten hög samtidigt som behovet av ledare för barn som lever i eller riskerar utanförskap är stort. Inkludera…

  • Ekonomisk förståelse för unga

    Ekonomisk förståelse för unga är ett projekt som går ut på att förse skolor i Sverige med ett läromedel som utvecklar elevernas förmåga att göra…

  • Unga engagerar unga

    Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konflikter för att deras makt och inflytande ska öka. Vi samarbetar med kvinnoorganisationer som på…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.