Till innehållet

Stigma Watch

Projektet drivs av: Intresseföreningen för Schizofreni och andra psykossjukdomar i Göteborg

Beskrivning av projektet

StigmaWatch ska på ett informativt sätt uppmärksamma redaktioner och textförfattare när ordet schizofreni, psykossjukdom eller liknande ord för allvarlig psykisk sjukdom används på ett felaktigt och stigmatiserande sätt samt be om en rättelse.

StigmaWatch ska på ett informativt sätt uppmärksamma redaktioner och textförfattare när ordet schizofreni, psykossjukdom eller liknande ord för allvarlig psykisk sjukdom används på ett felaktigt och stigmatiserande sätt samt be om en rättelse. Det kan vara tidningsartiklar, tv, film eller sociala medier som uppmärksammas. Stigmatisering av personer med psykisk sjukdom är vanligt och skapar svårigheter för personer som lever med psykisk sjukdom. Genom att engagera brukare, anhöriga och skribenter i olika medier vill man minska stigmatisering kring schizofreni.  

Målet med projektet är att få massmedier och kända personer att hjälpas åt att använda ord som beskriver psykiska sjukdomar på ett korrekt sätt.

Under projekttiden ska modellen utvecklas så att StigmaWatch kan fortsätta att drivas med mestadels ideella krafter efter projektets slut. StigmaWatch planeras bli en del i föreningens eller samarbetande föreningars ordinarie verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i juni 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i juni 2022.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-05-03.