Till innehållet

Stigma Watch

Projektet drevs av: Intresseföreningen för Schizofreni och andra psykossjukdomar i Göteborg

Beskrivning av projektet

StigmaWatch ska på ett informativt sätt uppmärksamma redaktioner och textförfattare när ordet schizofreni, psykossjukdom eller liknande ord för allvarlig psykisk sjukdom används på ett felaktigt och stigmatiserande sätt samt be om en rättelse.

StigmaWatch ska på ett informativt sätt uppmärksamma redaktioner och textförfattare när ordet schizofreni, psykossjukdom eller liknande ord för allvarlig psykisk sjukdom används på ett felaktigt och stigmatiserande sätt samt be om en rättelse. Det kan vara tidningsartiklar, tv, film eller sociala medier som uppmärksammas. Stigmatisering av personer med psykisk sjukdom är vanligt och skapar svårigheter för personer som lever med psykisk sjukdom. Genom att engagera brukare, anhöriga och skribenter i olika medier vill man minska stigmatisering kring schizofreni.  

Målet med projektet är att få massmedier och kända personer att hjälpas åt att använda ord som beskriver psykiska sjukdomar på ett korrekt sätt.

Under projekttiden ska modellen utvecklas så att StigmaWatch kan fortsätta att drivas med mestadels ideella krafter efter projektets slut. StigmaWatch planeras bli en del i föreningens eller samarbetande föreningars ordinarie verksamhet.

Efter projektet

Projektet har arbetat för en korrekt rapportering om psykisk sjukdom i svenska medier. Syftet har varit att reduceras stigma som omger psykisk sjukdom, särskilt schizofreni. Ett femtiotal personer runt om i landet har varit engagerade som stigmawatchers och rapporterat cirka 1000 ärenden. Ärendena kan både handla om felaktig och stigmatiserande medierapportering och goda exempel. Vid felaktig användning av ord som ”psykotisk” och ”schizofren”, har skribenten fått en informativ förklaring hur om ordet man använt och om hur felaktig användning av ord får stigmatiserande effekt. Många har då gjort rättelser och ändrat sitt språkbruk. Ett exempel på Svensk Ordbok som tack vare projektet ändrat sin förklaring på schizofreni.

IFS i Göteborg fortsätter att ta in rapporteringar från de stigmawatcher som är verksamma i landet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2019 och avslutades i juni 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2019 och avslutades i juni 2022.

Kontakt

hello@stigmawatch.se
Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Allas likhet inför lagen

    Projektet ska utveckla metoder för personer med intellektuella funktionsnedsättningar för att stärka kunskapen om vardagsjuridik och de regelverk…

  • Praktisk omvårdnadsvägledning vid Huntingtons sjukdom

    Projektet ska höja kunskapsnivån avseende omvårdnad vid Huntingtons sjukdom (HS) med främst fokus på assistans och boenden runt om i landet.

  • StigmaWatch 2.0

    Projektet ska skapa ett digitalt utbildningspaket riktade till blivande och etablerade journalister för att öka kunskapen om, och förståelsen för…

Sidan uppdaterades 2022-11-15.