Till innehållet

StigmaWatch 2.0

Projektet drivs av: Intresseföreningen för schizofreni

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa ett digitalt utbildningspaket riktade till blivande och etablerade journalister för att öka kunskapen om, och förståelsen för psykisk sjukdom.

Syftet är en bättre och mer korrekt rapportering om psykisk sjukdom, färre fördomsfulla uttryck och minskad stigmatisering. I projektet ska man ta fram ett relevant utbildningsmaterial i digital form som kan erbjuda till olika utbildningsaktörer, på såväl gymnasienivå, universitetsutbildningar som fortbildningar för verksamma journalister.


Projektet ska ske i nära samverkan med lärosäten inom media och kommunikation samt etablerad media.

Beviljat belopp

8 508 770 kronor

Projektets tidstatus

25%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Beviljat belopp

8 508 770 kronor

Projektets tidstatus

25%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-12-19.