Till innehållet

Stillhet för rastlösa

Projektet drivs av: Attention Stockholms stad

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en digital guide med animationer, tips och övningar som ska underlätta för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att lära sig slappna av, minska sin stress och hitta en bättre balans i livet.

En bok som beskriver kunskapsläget rörande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och meditation, aktuell forskning och hur den kan översättas till målgruppens vardag ska också produceras. Boken ska fungera som ett stöd till den digitala guiden med mer djupgående kunskap och förståelse kring temat.

Efter projekttiden ska det framtagna, självinstruerande materialet tillhandahållas kostnadsfritt och kunna användas både av målgruppen individuellt och i grupp.

Beviljat belopp

5 393 372 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2026.

Beviljat belopp

5 393 372 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2026.

Kontakt

Liknande projekt

  • Din egen hälsa

    Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för personer med psykisk ohälsa att ta kommandot över sin egen fysiska och psykiska hälsa.

  • Friluftsliv för psykisk hälsa

    Projektet ska vidareutveckla och sprida en modell som använder friluftslivet som verktyg för återhämtning från psykisk ohälsa.

  • Hälsoprojektet - för och av äldre

    Projektet syftar till ökad livskvalitet och minskad social isolering, ensamhet och depression hos äldre.

Sidan uppdaterades 2023-03-08.