Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Stillin

Projektet drivs av: Skolyoga i Sverige Ekonomisk Förening

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att stärka gymnasieelevers psykiska hälsa och välmående. Målet är att utveckla ett digitalt verktyg med yogaövningar och tillhörande material.

Verktyget ska användas både i och utanför skolan och leda till minskad stress, ångest, oro och öka välmående och självledarskap. Projektet ska även ta fram kringtjänster kopplat till materialet, som workshops och läger. Målgruppen kommer finnas med i alla delar av projektet och de elever som deltar aktivt ska kunna tillgodoräkna sig gymnasiepoäng i olika ämnen.Tillsammans med skolorna utvecklas en modell för en sådan ämnesintegrering.

Efter projektet ska materialet leva vidare inom föreningen och spridas till skolor och andra intresserade. En del av verktyget kommer vara gratis att använda medan andra delar, inklusive kringtjänsterna, ska finansieras via en abonnemangsmodell. Intäkterna ska finansiera underhåll, utveckling och spridning. Den modell för ämnesintegrering de tar fram ska kunna användas av andra som vill driva skolprojekt.

Projektets tidstatus

70%

Projektet startade i september 2019 och avslutas i september 2022.

Projektets tidstatus

70%

Projektet startade i september 2019 och avslutas i september 2022.

Kontakt

Ort
Täby
Sidan uppdaterades 2021-02-08.