Till innehållet

Stillin

Projektet drivs av: Skolyoga i Sverige Ekonomisk Förening

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att stärka gymnasieelevers psykiska hälsa och välmående. Målet är att utveckla ett digitalt verktyg med yogaövningar och tillhörande material.

Verktyget ska användas både i och utanför skolan och leda till minskad stress, ångest, oro och öka välmående och självledarskap. Projektet ska även ta fram kringtjänster kopplat till materialet, som workshops och läger. Målgruppen kommer finnas med i alla delar av projektet och de elever som deltar aktivt ska kunna tillgodoräkna sig gymnasiepoäng i olika ämnen.Tillsammans med skolorna utvecklas en modell för en sådan ämnesintegrering.

Efter projektet ska materialet leva vidare inom föreningen och spridas till skolor och andra intresserade. En del av verktyget kommer vara gratis att använda medan andra delar, inklusive kringtjänsterna, ska finansieras via en abonnemangsmodell. Intäkterna ska finansiera underhåll, utveckling och spridning. Den modell för ämnesintegrering de tar fram ska kunna användas av andra som vill driva skolprojekt.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i september 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i september 2022.

Kontakt

Ort
Täby

Liknande projekt

  • #vägraskuld

    Projektet syftar till att förändra förutsättningarna för unga anhöriga samt ta fram en metod för hur ett stöd för denna målgrupp skulle kunna se ut.

  • Hälsocoachning - För mig, av mig

    Choice ska utveckla en metod där elever i gymnasiet och på grundskolans senare del erbjuds coachande stöd om stress och psykisk hälsa.

  • Här ligger jag...

    Projektet ska tillsammans med ungdomar utveckla och lansera ett nytt digitalt hjälpmedel för att förebygga psykisk ohälsa bland unga.

Sidan uppdaterades 2021-02-08.