Till innehållet

Stillin

Projektet drivs av: Skolyoga i Sverige Ekonomisk Förening

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att stärka gymnasieelevers psykiska hälsa och välmående. Målet är att utveckla ett digitalt verktyg med yogaövningar och tillhörande material.

Verktyget ska användas både i och utanför skolan och leda till minskad stress, ångest, oro och öka välmående och självledarskap. Projektet ska även ta fram kringtjänster kopplat till materialet, som workshops och läger. Målgruppen kommer finnas med i alla delar av projektet och de elever som deltar aktivt ska kunna tillgodoräkna sig gymnasiepoäng i olika ämnen.Tillsammans med skolorna utvecklas en modell för en sådan ämnesintegrering.

Efter projektet ska materialet leva vidare inom föreningen och spridas till skolor och andra intresserade. En del av verktyget kommer vara gratis att använda medan andra delar, inklusive kringtjänsterna, ska finansieras via en abonnemangsmodell. Intäkterna ska finansiera underhåll, utveckling och spridning. Den modell för ämnesintegrering de tar fram ska kunna användas av andra som vill driva skolprojekt.

Efter projektet

Projektet räknar med att ha nått cirka 38 500 elever under projektets tre år. Från början var målet 20 000). Under de sista projektåren har föreningen gjort effektmätningar som visar på att både elever och lärare märker en positiv skillnad när de gör övningar och använder materialet regelbundet. Övningarna som används har integrerats inom ramen för det ordinarie ämnesundervisningen. Omkring 250 elever har deltagit aktivt under hela projektet och man har även nått ut till 10% av föräldrarna till de gymnasieelever man mött under projektet.

Verksamheten lever vidare i föreningens ordinarie verksamhet och genom den plattform som tagits fram med övningar och material:

www.stillin.se

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i september 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i september 2022.

Kontakt

Ort
Täby

Liknande projekt

  • Första hjälpen till psykisk hälsa

    Projektet avbröts i juni 2021.

  • Tvångsvårdad men inte utan rättigheter

    Projektets övergripande syfte är att sprida kunskap om individers mänskliga rättigheter och uppmärksamma människorättskränkningar inom ramen för…

  • Här ligger jag...

    Projektet ska tillsammans med ungdomar utveckla och lansera ett nytt digitalt hjälpmedel för att förebygga psykisk ohälsa bland unga.

Sidan uppdaterades 2023-04-05.