Till innehållet

Stilmedveten

Projektet drevs av: Sveriges Konsumenter

Beskrivning av projektet

Stilmedveten vill uppmuntra till en mer hållbar mode- och klädkonsumtion genom inspiration, skapargläjde och lust. Det gör vi genom utställningar, en inspirationsplattform online, delaktighet, workshops och roliga kampanjer och utmaningar. 

Syftet med projektet Ung Kvalitet, som nu mer officiellt går under namnet Stilmedveten, är att medvetandegöra unga, barn och de som dagligen möter dessa om relationen mellan hållbarhet och kläd- och modekonsumtion. Vi vill genom att specifikt fokusera på kläders kvalitet och livslängd ur ett hållbarhetsperspektiv låta det fungera som en motor för hållbarhetstänket, även på andra områden. Det övergripande målet är att stärka och inspirera barn och unga så de kan ta makten över den egna textilkonsumtionen och bidra till ett mer hållbart samhälle. Delmål:

  • Ge ökad kunskap om textilier och verktyg för att göra medvetna val.
  • Skapa lokala mötesplatser för kunskap, kreativitet och hållbarhet – övergenerationsgränser
  • Låta unga lyfta samhällsdebatten och driva opinion om textilier, kvalitet och konsumtion kring hållbarhet.
  • Inspiration genom upplevelsebaserade utställningar, lustfyllda utmaningar och tv-program


  • Utbildningsradion
  • Röda Korset
  • Medveten Konsumtion 
  • Studieförbund
  • Slöjdare runt om i Sverige
  • Hemslöjdskonsulenterna 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.