Till innehållet

Stockholmare United - att höras och höra till

Projektet drivs av: Hörselskadades förening i Stockholm

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att utveckla och testa nya arbetssätt för ökad inkludering av personer med hörselskada som inte är födda i Sverige eller har annat modersmål än svenska.

Målet är att öka kunskap och medvetenhet kring hörselidentitet, målgruppens rättigheter samt skapa en mer inkluderad och representativ funktionsrättsorganisation. Inom projektet ska föreningen och dess samarbetsorganisationer tillsammans med målgruppen arbeta med att få en större insikt och förståelse kring utmaningar.

De ska tillsammans ta fram förslag på strategier och lösningar. Ambassadörer och förebilder utbildas och i samverkan med olika aktörer som möter målgruppen kommer projektet att testa nya metoder och strategier.

Efter projektet är avslutat ska det finnas ett nytt informationsmaterial till målgruppen samt till aktörer som möter målgruppen. De nya nätverken samt dess ambassadörer kommer att fortsätta skapa aktiviteter inom ordinarie verksamhet.

Beviljat belopp

2 568 022 kronor

Projektets tidstatus

16%

Projektet startade i april 2023 och avslutas i april 2026.

Beviljat belopp

2 568 022 kronor

Projektets tidstatus

16%

Projektet startade i april 2023 och avslutas i april 2026.

Liknande projekt

  • Stillhet för rastlösa

    Projektet ska utveckla en digital guide med animationer, tips och övningar som ska underlätta för personer med neuropsykiatriska…

  • Sekundantprojektet

    Målet med projektet är att utveckla och bygga upp en volontärverksamhet för och med målgruppen personer med rörelsenedsättning.

  • SKILLS - en digital mötesplats för alla

    Projektet ska utveckla ett nationellt webbaserat kurscenter och en digital mötesplats för personer med lindrigt kognitiva funktionsnedsättningar och…

Sidan uppdaterades 2023-06-05.