Till innehållet

Stockholmare United - att höras och höra till

Projektet drivs av: Hörselskadades förening i Stockholm

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att utveckla och testa nya arbetssätt för ökad inkludering av personer med hörselskada som inte är födda i Sverige eller har annat modersmål än svenska.

Målet är att öka kunskap och medvetenhet kring hörselidentitet, målgruppens rättigheter samt skapa en mer inkluderad och representativ funktionsrättsorganisation. Inom projektet ska föreningen och dess samarbetsorganisationer tillsammans med målgruppen arbeta med att få en större insikt och förståelse kring utmaningar.

De ska tillsammans ta fram förslag på strategier och lösningar. Ambassadörer och förebilder utbildas och i samverkan med olika aktörer som möter målgruppen kommer projektet att testa nya metoder och strategier.

Efter projektet är avslutat ska det finnas ett nytt informationsmaterial till målgruppen samt till aktörer som möter målgruppen. De nya nätverken samt dess ambassadörer kommer att fortsätta skapa aktiviteter inom ordinarie verksamhet.

Beviljat belopp

2 568 022 kronor

Projektets tidstatus

38%

Projektet startade i april 2023 och avslutas i april 2026.

Beviljat belopp

2 568 022 kronor

Projektets tidstatus

38%

Projektet startade i april 2023 och avslutas i april 2026.

Liknande projekt

  • Jag är berättaren

    Projektet ska främja kulturell representation av hbtq-personer med funktionsnedsättningar.

  • Äldreprojektet (Äldre hivpositivas livssituation)

    Hiv-Sverige ska tillsammans med lokala medlemsföreningar och offentliga aktörer synliggöra och förbättra äldre hivpositivas livssituation i Sverige.

  • Peer Support

Sidan uppdaterades 2023-06-05.