Till innehållet

Stoppa funkofobin

Projektet drivs av: Riksorganisationen Unga Med Synnedsättning

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att motverka och minska funkofobin i Sverige.

Föreningen vill bland annat kartlägga och synliggöra funkofobi, skapa ett nätverk for alla organisationer som vill arbeta för att minska funkofobin samt ta fram långsiktigt hållbara arbetssätt och metoder. Projektet genomförs i samarbete mellan fyra ungdomsorganisationer.

Den huvudsakliga målgruppen är personer mellan 15 och 30 år med en eller flera funktionsnedsättningar. Sekundär målgrupp är makthavare och politiker samt allmänheten.

Efter projekttiden ska nya arbetssätt och metoder implementeras inom samverkansföreningar och nätverket ska fortsätta sitt samarbete.

Beviljat belopp

4 462 680 kronor

Projektets tidstatus

44%

Projektet startade i mars 2021 och avslutas i mars 2024.

Beviljat belopp

4 462 680 kronor

Projektets tidstatus

44%

Projektet startade i mars 2021 och avslutas i mars 2024.

Kontakt

Ort
Enskede

Liknande projekt

  • Artikel 19 som verktyg

    Projektet ska stärka genomförandet av rätten att leva självständigt och delta i samhället för alla (oavsett funktionalitet) enligt FN:s konvention…

  • AutismEd - En central plats för att hitta, skapa och nå ut med mobil mikroutbildning

    Syftet med projektet är att skapa nya möjligheter för personer inom autismspektrat att vidareutbilda sig utifrån sina egna förutsättningar och bli…

  • FritidsFriends - din fritid som du vill ha den!

    Projektets överordnade syfte är att öka kunskapen om demokrati och delaktighet för målgruppen barn, unga och unga vuxna med LSS-beslut.

Sidan uppdaterades 2021-11-12.