Till innehållet

Stoppa funkofobin

Projektet drivs av: Riksorganisationen Unga Med Synnedsättning

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att motverka och minska funkofobin i Sverige.

Föreningen vill bland annat kartlägga och synliggöra funkofobi, skapa ett nätverk for alla organisationer som vill arbeta för att minska funkofobin samt ta fram långsiktigt hållbara arbetssätt och metoder. Projektet genomförs i samarbete mellan fyra ungdomsorganisationer.

Den huvudsakliga målgruppen är personer mellan 15 och 30 år med en eller flera funktionsnedsättningar. Sekundär målgrupp är makthavare och politiker samt allmänheten.

Efter projekttiden ska nya arbetssätt och metoder implementeras inom samverkansföreningar och nätverket ska fortsätta sitt samarbete.

Beviljat belopp

4 462 680 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2021 och avslutades i maj 2024.

Beviljat belopp

4 462 680 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2021 och avslutades i maj 2024.

Kontakt

Ort
Enskede

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-08-18.