Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Sträck ut din hand

Projektet drivs av: Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala - SIU

Beskrivning av projektet

Projektet ska underlätta för ensamkommande ungdomar i Sverige genom att ge dem verktyg för att hantera sina liv och få hopp om framtiden, vare sig de kommer vara i Sverige eller i hemlandet.

Projektet syftar till att på olika sätt underlätta för ensamkommande ungdomar i Sverige.

Målet är att ungdomarna ska få verktyg att hantera sina liv och få hopp om framtiden, vare sig de kommer vara i Sverige eller i hemlandet. Målgruppen är ensamkommande ungdomar i Uppsala samt deras gode män och kontaktpersoner. Projektet riktar sig till alla ensamkommande ungdomar i Uppsala och kommer ha uppskattningsvis 700 aktiva deltagare. Projektets arbetsmetod består av en omfattande serie kulturkvällar och workshops för ensamkommande ungdomar, gode män, kontaktfamiljer och lokala föreningar samt besök på hvb-hem och deltagande i olika musik- och idrottsaktiviteter. Genom att träffas i samband med aktiviteterna ska ungdomarna få nya insikter och kunna se och jobba med sina möjligheter och utmaningar från olika perspektiv.

Efter projekttiden ska verksamheten fortsätta inom föreningarnas ordinarie regi.

Projektet genomförs i nära samarbete med Rädda Barnen i Uppsala.

Efter projektet

Inom projektet har olika aktiviteter arrangerats för målgruppen för att stärka deras psykiska mående samt skapa bättre förutsättningar. Det har varit matlagningskurser, kurs i hushållsekonomi, engelska, körkortsteori och andra workshops. Flera idrottsaktiviteter har arrangerats i samarbete med andra föreningar däribland danskurser. De har genomfört olika gemensamma sociala aktiviteter tillsammans. Flera från målgruppen är fortfarande aktiva i föreningen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i april 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i april 2020.

Kontakt

Ort
Uppsala
Sidan uppdaterades 2021-03-01.