Till innehållet

Street Signers

Projektet drevs av: Sensus Studieförbund Stockholm Gotland

Beskrivning av projektet

StreetSigners är ett danskt koncept och en webbplats där ungdomar och andra själva samlar tecken, filmar, redigerar och lägger ut. Detta skapar en dynamisk och unik teckenspråkswebb som behövs även i Sverige och då innehållande svenskt teckenspråk.

Vi vill med detta projekt skapa ett levande lexikon för teckenspråkiga unga användare och för andra som vill lära sig teckenspråk. Teckenspråk är, precis som alla andra språk, levande, dynamiskt och nyskapande. Teckenspråk, till skillnad från andra språk, kan däremot inte spridas, bevaras eller utvecklas via text, utan behöver istället en virtuell portal för dessa syften.

StreetSigners har flera mål, dels att bevara och bevaka teckenspråk med ett särskilt fokus på döva ungdomars språk, och dels att sprida och förklara teckenspråket. Ett av målen är att erbjuda dem som börjat lära sig teckenspråk fler kanaler till lärande, mer variation ger ett bättre språk. Syftet är även att nå ut till de unga hörselskadade samt de med CI då denna webbsida erbjuder ett tuffare och yngre alternativ till teckenspråkslärande. Många av dessa ungdomar har endast fått lära sig enstaka tecken, och vill i många fall lära sig mer, men det finns inget lättillgängligt alternativ i nuläget som uppmuntrar fortsatt lärande. Det är dagens ungdomar som själva vet bäst om hur det unga teckenspråket används och utvecklas, och därför kommer projektet att använda sig av de ungas kunskap och uppmuntra dem till engagemang och utveckling av webbplatsen. De döva ungdomarna får då själva vara med och samla in tecken, redigera och uppdatera webbplatsen. Detta tror vi kommer stärka de unga dövas relation till deras primära språk, något som idag inte känns särskilt spännande utanför gruppen teckenspråksanvändare. Språklagen ger även ett särskilt skydd för teckenspråket i samhället. Språklagen 9 § “Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket.” och 14 § “Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket.” Med detta projekt vill vi dra vårt strå till den stacken.

Vi vill, tillsammans med vår samarbetspartner SDUR, skapa studiecirklar där döva ungdomar får lära sig att hantera en kamera, redigera och uppdatera webbplatsen själva. Det är ungdomarna själva som tillsammans med projektledaren initialt skapar webbplatsen. Dessutom ger det ungdomarna en unik möjlighet att tillsammans reflektera över sitt eget språk och därmed bli mer medvetna om dess utveckling, bevarande och status. Här finns en unik möjlighet att samla och bevara yngre människors teckenspråk till eftervärlden. Det har funnits projekt som samlat tecken från förr med äldre människor. Dagens ungdomar är väldigt interaktiva på ett sätt som vi vuxna inte är, och de tycker att det skulle vara roligt att själva få bidra till ett sådant projekt.

Stockholms Dövas Ungdomsråd, SDUR, är en politisk och religiös obunden organisation för barn och ungdomar mellan 6 till 30 år som använder teckenspråk. De erbjuder tillgängliga (teckenspråkiga) verksamheter till vår målgrupp under deras fritid. De arrangerar läger, lovverksamhet, kurser och andra aktiviteter efter medlemmarnas önskemål. De har särskilda aktiviteter för barn mellan 6 och 12 år, killar respektive tjejer mellan 13 och 17 år samt medlemmar mellan 18 och 30 år. SDUR är huvudman över fritidsgården DUKiS, en fullt teckenspråkig fritidsgård mitt i Stockholm. På DUKiS jobbar en föreståndare samt två fritidsledare, alla är teckenspråkiga.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.