Till innehållet

Studio Funk - Samtidskonst utan hinder

Projektet drivs av: Stiftelsen Tensta Konsthall

Beskrivning av projektet

Projektet Studio Funk – Samtidskonst utan hinder ska utveckla en inkluderande och behovsanpassad konstpedagogik och kulturverksamhet i form av en studio som ska drivas av och med barn och unga med fysiska och kognitiva funktionsvariationer från Järvaområdet. Arbetet ska bedrivas på Tensta konsthall i samverkan med organisationer som arbetar med konst och kultur för målgruppen.

Under projektet ska deltagarna medverka till att ta fram en modell för pedagogisk verksamhet, skapa aktiviteter och program inom konst och kultur, producera till exempel konstpoddar och audiovandringar, genomföra prova på-workshops och göra reportage. Syftet är dels att möjliggöra för målgruppen att uppleva och undersöka samtidskonst i teori och praktik, dels att aktualisera och belysa frågor om mångfald, makt, inkludering, etnicitet och normkritik inom konsten.

Efter projektet ska Studio Funk erbjuda produktionsformer för audioguide till samtidskonst och ett tool-kit med exempel på verktyg för inkluderande konstpedagogik som andra konsthallar eller mindre konstinstitutioner kan använda sig av. Programverksamheten ska bli en del av Tensta konsthalls linjeverksamhet och förvaltas i samarbete med målgruppen.

Beviljat belopp

3 003 000 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i juli 2024 och avslutas i juli 2027.

Beviljat belopp

3 003 000 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i juli 2024 och avslutas i juli 2027.

Kontakt

Ort
Spånga

Liknande projekt

  • Vi vill ta över - ungdomsdriven fritid i Järva

    Målet med projektet är att skapa en metod för att generationsväxla ideellt engagemang i Järvaområdet, starta upp två föreningsinkubatorer i Tensta…

  • Skolan bästa debattör

    Projektet syftar till att stärka samhällsengagemanget och öka ungas demokratiska deltagande.

  • T4 (Tänka, Tala, Tycka - TILLSAMMANS)

    Projektet ska ta fram nya metoder för att arbeta förebyggande med målgruppen och erbjuda alternativ till en destruktiv livsstil, minska segregation…

Sidan uppdaterades 2024-06-27.