Till innehållet

Sunda Barn - för föräldrar i nytt land

Projektet drivs av: Studiefrämjandet Uppsala Västmanland

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att främja en hälsosam livsstil och förebygga övervikt och fetma.

Målet är att aktivt involvera barn och ungdomar i folkbildande verksamhet för en sundare livsstil. Delmål i projektet är att etablera stabila partnerskap med aktörer inom hälsa, vidareutveckla och uppdatera familjestödsprogrammet Sunda barn och etablera ny verksamhet i nya områden. Den primära målgruppen för projektet är utrikesfödda barn i åldern 5 - 12 år och deras vårdnadshavare, men inkluderar alla familjer. Projektet kommer att ha en uppsökande verksamhet för att nå nya familjer som bjuds in till aktiviteter.

Nätverk och spridning av materialet kommer att ske tillsammans med samarbetspartners i de olika kommunerna. Efter projektet är avslutat har Studiefrämjandet goda förutsättningar att fortsätta arbetet med att förbättra hälsan hos barn och unga inom den ordinarie verksamhet genom det nya materialet och starkare samverkan med kommunen och region.

Beviljat belopp

4 122 384 kronor

Projektets tidstatus

99%

Projektet startade i juli 2021 och avslutas i juli 2024.

Beviljat belopp

4 122 384 kronor

Projektets tidstatus

99%

Projektet startade i juli 2021 och avslutas i juli 2024.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-07-08.