Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Sunda Barn - för föräldrar i nytt land

Projektet drivs av: Studiefrämjandet Uppsala Västmanland

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att främja en hälsosam livsstil och förebygga övervikt och fetma.

Målet är att aktivt involvera barn och ungdomar i folkbildande verksamhet för en sundare livsstil. Delmål i projektet är att etablera stabila partnerskap med aktörer inom hälsa, vidareutveckla och uppdatera familjestödsprogrammet Sunda barn och etablera ny verksamhet i nya områden. Den primära målgruppen för projektet är utrikesfödda barn i åldern 5 - 12 år och deras vårdnadshavare, men inkluderar alla familjer. Projektet kommer att ha en uppsökande verksamhet för att nå nya familjer som bjuds in till aktiviteter.

Nätverk och spridning av materialet kommer att ske tillsammans med samarbetspartners i de olika kommunerna. Efter projektet är avslutat har Studiefrämjandet goda förutsättningar att fortsätta arbetet med att förbättra hälsan hos barn och unga inom den ordinarie verksamhet genom det nya materialet och starkare samverkan med kommunen och region.

Beviljat belopp

4 122 384 kronor

Projektets tidstatus

11%

Projektet startade i juli 2021 och avslutas i juli 2024.

Beviljat belopp

4 122 384 kronor

Projektets tidstatus

11%

Projektet startade i juli 2021 och avslutas i juli 2024.

Kontakt

Ort
Uppsala
Sidan uppdaterades 2021-07-08.