Till innehållet

Svea på Stolsfabriken & andra livsberättelser

Projektet drivs av: Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län

Beskrivning av projektet

I projektet ska äldre personer intervjua andra äldre om deras tidigare yrkesliv.

Berättelserna dokumenteras i filmer. Parallellt utvecklas en studiehandledning som tillsammans med filmerna kan användas i studiecirklar och samtalsträffar för målgruppen. Syftet är minskad ensamhet och ökat välmående. Ytterligare ett syfte är att dokumentera äldre personers livsberättelser för ökad förståelse och kunskap om målgruppen.
Målet är att filmerna tillsammans med studiehandledningen används i studiecirklar för målgruppen, antingen för att dokumentera och göra filmer om yrkeslivsberättelser eller som inspiration och stöd i samtalsträffar om yrkesliv.


Efter projektet ska det framtagna materialet användas inom Studieförbundet Vuxenskolan, på äldre- och seniorboenden och i andra organisationer där målgruppen finns. Filmerna och handledningen kommer även finnas i Seniorportalen som är en medieplattform för målgruppen.


Beviljat belopp

2 635 124 kronor

Projektets tidstatus

8%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i april 2025.

Beviljat belopp

2 635 124 kronor

Projektets tidstatus

8%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i april 2025.

Kontakt

Liknande projekt

  • Uppsökande verksamhet för att hjälpa äldre med svår, ofrivillig ensamhet

    Projektet syftar till att främja psykisk och fysisk hälsa hos äldre med funktionsnedsättning i eget boende och särskilda boenden och som upplever en…

  • #vägraskuld

    Projektet syftar till att förändra förutsättningarna för unga anhöriga samt ta fram en metod för hur ett stöd för denna målgrupp skulle kunna se ut.

  • Afasi - Kommunikation, delaktighet

    Projektet syftar till att öka självständigheten och stärka den psykiska hälsan för personer som lever med afasi genom att synliggöra och samla redan…

Sidan uppdaterades 2022-04-20.