Till innehållet

Svea på Stolfabriken & andra livsberättelser

Projektet drivs av: Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län

Beskrivning av projektet

I projektet ska äldre personer intervjua andra äldre om deras tidigare yrkesliv.

Berättelserna dokumenteras i filmer. Parallellt utvecklas en studiehandledning som tillsammans med filmerna kan användas i studiecirklar och samtalsträffar för målgruppen. Syftet är minskad ensamhet och ökat välmående. Ytterligare ett syfte är att dokumentera äldre personers livsberättelser för ökad förståelse och kunskap om målgruppen.
Målet är att filmerna tillsammans med studiehandledningen används i studiecirklar för målgruppen, antingen för att dokumentera och göra filmer om yrkeslivsberättelser eller som inspiration och stöd i samtalsträffar om yrkesliv.


Efter projektet ska det framtagna materialet användas inom Studieförbundet Vuxenskolan, på äldre- och seniorboenden och i andra organisationer där målgruppen finns. Filmerna och handledningen kommer även finnas i Seniorportalen som är en medieplattform för målgruppen.

Folder om projektet Pdf, 945 kB.


Beviljat belopp

2 635 124 kronor

Projektets tidstatus

90%

Projektet startade i september 2022 och avslutas i augusti 2024.

Beviljat belopp

2 635 124 kronor

Projektets tidstatus

90%

Projektet startade i september 2022 och avslutas i augusti 2024.

Kontakt

Ort
Jönköping

Liknande projekt

  • Natur- och friluftsorientering 65+

    Rehns BK ska i projektet utveckla en modell för orientering där den fysiska ansträngningen är förhållandevis liten, men där orienteringsförmågan är…

  • Mångfaldens trädgård

    Projektet vill tillsammans med äldre personer anlägga en skogsträdgård enligt permakulturens principer.

  • Kaffe & Vänner

    Projektet ska utveckla en samverkansmodell med uppsökande verksamhet och en mötesplats i Alvesta för äldre från 65 år i syfte att motverka…

Sidan uppdaterades 2023-02-15.