Till innehållet

Svenska för döva nyanlända

Projektet drevs av: Västanviks Folkhögskola

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att producera ett digitalt och visuellt utbildningsmaterial för döva vuxna och ungdomar som flytt eller flyttat till Sverige.

Projektet syftar till att producera ett digitalt och visuellt utbildningsmaterial för döva vuxna och ungdomar som flytt eller flyttat till Sverige. Utbildningsmaterialet ska underlätta inlärning av svenskt teckenspråk och skriftspråk.

Målet är att skapa en webbaserad grundutbildning där förklaringar ges på anpassat teckenspråk och som följer skolverkets kursplaner för SFI/TFI, nivå A, B och C. Materialet innehåller illustrationer, bilder, filmer samt skriv- och läsövningar. I samarbete med målgruppen kommer materialet att tas fram och testas.

Efter projektet ska ett webbaserat utbildningsmaterial finnas tillgängligt för lärare och elever att användas i SFI undervisningen och för självstudier.  

Efter projektet

Projektet ledde till att det finns ett material som ger döva nyanlända en god grund i det svenska språket och förståelse för dess uppbyggnad och struktur. Det är presenterat på ett visuellt språk som alla döva kan tillgodogöra sig. I materialet finns övningarna inom områdena: läsa, skriva, ordförståelse och kunskaper.

Verksamheten fortsätter genom att materialet finns tillgängligt på Teckenpedagogernas hemsida och länkas från Västanviks folkhögskolas hemsida. Utbildningsmaterialet är möjligt att användas självständigt med stöd för både lärare och elever. Det kommer att uppdateras, revideras och förnyas i takt med att pedagogik och forskning framskrider.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2017 och avslutades i juli 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2017 och avslutades i juli 2020.

Kontakt

o Stina@teckenpedagogerna.se
Ort
Leksand

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-10-22.