Till innehållet

Svenska för förskolan

Projektet drivs av: Sensus studieförbund region Skåne och Blekinge

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att stärka barns språkutveckling och etablering i Sverige.

Målet är att utveckla ett nytt språkutvecklande digitalt verktyg för barn i förskoleåldern. Verktyget kommer att knyta an till läroplanen samt spegla hur tillvaron på en förskola ser ut.

Den primära målgruppen är barn som inte har svenska som modersmål, men projektet kommer att involvera alla barn. Den sekundära målgruppen är barnens föräldrar och pedagoger.

Ambitionen är att skapa digitala verktyg som aktiverar och engagerar barnen med både analoga och digitala inslag. Utvecklingsarbetet består av djupintervjuer, workshops och referenssamtal med barn, föräldrar och pedagoger för att utveckla det kreativa och musikaliska innehållet samt de språkutvecklande momenten.

Efter projektet är avslutat kan verktyget användas på förskolor, i hemmet samt inom civilsamhällets språkfrämjande verksamheter. Sensus kommer att äga och ansvara för verktygets användning, spridning och uppdatering.

Beviljat belopp

3 932 106 kronor

Projektets tidstatus

41%

Projektet startade i mars 2021 och avslutas i mars 2024.

Beviljat belopp

3 932 106 kronor

Projektets tidstatus

41%

Projektet startade i mars 2021 och avslutas i mars 2024.

Kontakt

Ort
Malmö
Sidan uppdaterades 2021-06-29.