Till innehållet

Svenska med baby

Projektet drevs av: Internationella Bekantskaper

Beskrivning av projektet

Svenska med baby arbetar för att skapa nya möten mellan barn och föräldrar från olika bostadsområden, och med ursprung från hela världen. I projektet möts deltagarna i föräldraskapet, oavsett var de kommer i från eller vilket språk de talar.

Genom nya möten och sociala nätverk vill vi skapa sammanhållning mellan människor, bryta segregation och ge föräldralediga möjlighet att träna svenska. Visionen är att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet för föräldrar och barn över hela vårt avlånga land. Bara om vi möts kan vi skapa ett Sverige för alla. Våra deltagare berättar: - Svenska med baby är brobyggande och skulle behövas i hela Sverige. … Jag tror att det är bra för personer i innerstan att komma ut i förorten och uppleva fler sidor än den som förmedlas i media. Lina med Selma 8,5 månad - Här är det många som möts, vi har många olika erfarenheter och tillsammans kan vi lära varandra många saker. … Det är ett stort problem för invandrare att vi läser SFI men inte får tillfälle att prata svenska och har svårt att få svenska kompisar. Utan kontakter är det jättesvårt att komma in i samhället! Gladys med Stephen 7 månader - På första träffen var vi 14 personer med ursprung i nio olika länder, det är riktigt häftigt och berikande och vi hade inte träffats om inte det här initiativet tagits. Mikael med Theodor 14 månader - Med Svenska med baby öppnar sig massor av möjligheter! … Jag har ett väldigt litet socialt nätverk och det blir lätt en ond spiral när jag inte pratar svenska. Jag har mycket lättare att lära mig här, genom att prata med andra, än att lära mig själv och från böcker. Ziyoda med Zarina sex månader

Under projekttiden arbetar vi för att bygga samarbeten och hitta finansiering, som möjliggör fortlevnad och utveckling även efter att stödet från Allmänna Arvsfonden upphör. Målet är att skapa en långsiktig verksamhet, på sikt över hela Sverige.

Målgruppen har varit involverade i såväl planering som genomförande av projektet. Utöver projektledningen, planeras och genomförs verksamheten av ideellt engagerade föräldrar (sk gruppledare) och i samverkan med våra medarrangörer och partner. Deltagarna själva har stor möjlighet att påverka innehåll i respektive aktivitet.

Svenska med baby drivs i samarbete med många medarrangörer (huvudsakligen bibliotek, öppna förskolor och familjecentraler) och ideellt engagerade gruppledare. Svenska med baby drivs som en del av föreningen Internationella Bekantskaper. Utöver Allmänna Arvsfonden har Jusek och Axfoundation under året gått in som huvudpartner. Svenska med baby har beviljats medel ur Kronprinsessparets stiftelse och Sparbanksstiftelsen Första samt från Botkyrka och Nacka kommun, Skandias Idéer för livet och Folksam. Därtill samarbetar vi med Center för Socialt Enteprenörskap Sverige, Centrum för samhällsorientering och SFI-centrum Stockholm. Ett stort och ödmjukt tack till er alla!

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Cirkus för hopp och styrka

    Projektet ska skapa aktiviteter för att tillvarata kapacitet och kreativa vilja hos målgruppen ensamkommande minderåriga som befinner sig i…

  • Family Water Safety Program

    Svenska Livräddningssällskapet projekt syftar till att förebygga drunkningar och tillbud i vatten och med hjälp av målgruppen utveckla…

  • Nyanlända barn, idrott och inkludering

    Projektet syftar till att Bris och Riksidrottsförbundet gemensamt gör en satsning för att stärka idrottsledare och tränare i deras möten med unga i…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.