Till innehållet

Svenska på jobbet

Projektet drivs av: Forum SKILL

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att främja språkinlärning för nyanlända med funktionsnedsättning.

Projektet syftar till att främja språkinlärning för nyanlända med funktionsnedsättning.

Att ta fram arbetssätt och metodmaterial som underlättar nyanländas språkinlärning och övriga medarbetares språkstödjande roll Primär målgrupp

 • nyanlända med funktionsnedsättning som är i arbets- och språkträning på sociala företag
 • medarbetare som handleder nyanlända på arbetsplatsen
Sekundär målgrupp
 •  andra aktörer som möter målgruppen kring språkinlärning till exempel andra arbetsplatser, företag och utbildningsanordnare

Efter projektet ska arbetssättet leva vidare i de sociala företag som deltar i projektet och spridas till andra genom Forum Skills utbildningsverksamhet. Metodmaterialet i kombination med utbildningar och workshops ska erbjudas till andra sociala företag och aktörer som tar emot nyanlända för språkträning och ska finansieras genom intäkter från uppdragen och försäljningen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

 • Världen finns här

  Projektet syftar till att utveckla arbetsformer som främjar demokrati, interkulturell kompetens samt motverkar segregation.

 • Arbete RÄTT FRAM

  Projektet har som huvudsyfte att ge stöd till nyanlända ungdomar så att de klarar av sina studier och kommer in på arbetsmarknaden.

 • Olika men Lika – flerspråkigt deltagarstöd (tidigare: Flerspråkigt brukarstöd)

  Projektet syftar till att utveckla modeller, verktyg och strategier som bidrar till att personer med funktionsnedsättning som inte har svenska som…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.