Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Svenska på jobbet

Projektet drivs av: Forum SKILL

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att främja språkinlärning för nyanlända med funktionsnedsättning.

Projektet syftar till att främja språkinlärning för nyanlända med funktionsnedsättning.

Att ta fram arbetssätt och metodmaterial som underlättar nyanländas språkinlärning och övriga medarbetares språkstödjande roll Primär målgrupp

  • nyanlända med funktionsnedsättning som är i arbets- och språkträning på sociala företag
  • medarbetare som handleder nyanlända på arbetsplatsen
Sekundär målgrupp
  •  andra aktörer som möter målgruppen kring språkinlärning till exempel andra arbetsplatser, företag och utbildningsanordnare

Efter projektet ska arbetssättet leva vidare i de sociala företag som deltar i projektet och spridas till andra genom Forum Skills utbildningsverksamhet. Metodmaterialet i kombination med utbildningar och workshops ska erbjudas till andra sociala företag och aktörer som tar emot nyanlända för språkträning och ska finansieras genom intäkter från uppdragen och försäljningen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Ort
Göteborg
Sidan uppdaterades 2020-06-02.