Till innehållet

Sverige genom en lins

Projektet drevs av: Demokratipiloterna

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att förenkla och förstärka integrationen i det svenska samhället för nyanlända ungdomar.

Målet är att sammanföra en liten grupp nyanlända med svenskfödda/etablerade unga med gemensamma intressen. Metoden för projektet är filmskapande aktiviteter med redigering, ljud och ljus, klipp samt manus och pedagogik. Ungdomarna ska göra små filmsekvenser på egenvalda teman samt informationsfilmer till föreningar. Därigenom kan ungdomarna lära sig tekniker och marknadsföring samtidigt som de tränar språket, får kontakt med föreningsliven och lär känna Sverige genom en lins. Ett antal föreningar ingår som samarbetspartners i projektet. Under projekttiden startar deltagarna en filmförening med verksamhetsplats i Demokratipiloternas lokaler. Filmföreningen driver verksamheten vidare efter projekttiden.

Efter projektet

Projektet har genomfört regelbundna filmaktiviteter och utbildningar. Samarbete med ett antal föreningar, stadsdelar och andra aktörer har gett ungdomarna uppdrag på att dokumentera till exempel projekt och sommaraktiviteter. Under det tredje projektåret startade filmklubben Dynamocine som drivs av ungdomarna. Ungdomarna träffas regelbundet för att se utvalda filmer tillsammans. Projektet har även lett till att flera av ungdomarna har gått vidare till filmutbildningar på folkhögskola, universitet och en jobbar idag inom filmbranschen.

Verksamheten lever inom föreningen Demokratipiloterna med nybildade filmklubben Dynamocine som drivs av målgruppen. Flera av ungdomarna sitter också i föreningens styrelse idag. En ekonomisk förening Dynamocine Produktion bildades år tre för att driva verksamheten vidare i form av ett som socialt företag som erbjuder marknadsföring, digitala stories och kortfilmer. DCP har fått sina första uppdrag. Det sociala företaget erbjuder även arbetsträning på uppdrag av arbetsförmedlingen och hade när slutrapporten skrevs 3 personer i arbetsträning och 2 till på väg in.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-03-11.