Till innehållet

SVIC - Sölvesborg Svarta Led Idrottscentrum

Projektet drivs av: Sölvesborgs kommun

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att få fler barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning att ta del av ett aktivitetsområde som ska skapas och utvecklas.

SVIC- Sölvesborg ska skapa förutsättningar och ta fram metoder för att Sölvesborg blir ett center för paraidrotter i södra Sverige. Genom projektet ska föreningar uppmuntras och stöttas att erbjuda och skapa tillgängliga verksamheter och anläggningar. Projektet kommer att skapa en samverkan föreningar emellan kring parasporter. Förutom att metoder som ska spridas till andra kommuner tas fram kommer etablerade föreningar att få en ny medlemsgrupp - personer med funktionsnedsättning. Efter projekttiden kommer Sölvesborgs kommun i nära samarbete med deltagande aktörer driva och sprida verksamheten vidare. Projektet ska drivas tillsammans med Svenska Parasportförbundet, Valjeviken och RF SISU Blekinge.

Beviljat belopp

4 389 684 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2020 och avslutades i september 2023.

Porträttbild av Anna Lindh

Anna Lindh är projektledare för SVIC - Sölvesborg Svarta Led idrottscentrum. Fotograf: André Julinder

Två unga killar står i startposition på en löparbana

Två killar står i startposition på löparbanorna på Svarta Led. Fotograf: André Julinder

Beviljat belopp

4 389 684 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2020 och avslutades i september 2023.

Kontakt

Ort
Sölvesborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-12-08.