Till innehållet

SVIC - Sölvesborg Svarta Led Idrottscentrum

Projektet drivs av: Sölvesborgs kommun

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att få fler barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning att ta del av ett aktivitetsområde som ska skapas och utvecklas.

SVIC- Sölvesborg ska skapa förutsättningar och ta fram metoder för att Sölvesborg blir ett center för paraidrotter i södra Sverige. Genom projektet ska föreningar uppmuntras och stöttas att erbjuda och skapa tillgängliga verksamheter och anläggningar. Projektet kommer att skapa en samverkan föreningar emellan kring parasporter. Förutom att metoder som ska spridas till andra kommuner tas fram kommer etablerade föreningar att få en ny medlemsgrupp - personer med funktionsnedsättning. Efter projekttiden kommer Sölvesborgs kommun i nära samarbete med deltagande aktörer driva och sprida verksamheten vidare. Projektet ska drivas tillsammans med Svenska Parasportförbundet, Valjeviken och RF SISU Blekinge.

Beviljat belopp

4 389 684 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2020 och avslutades i september 2023.

Porträttbild av Anna Lindh

Anna Lindh är projektledare för SVIC - Sölvesborg Svarta Led idrottscentrum. Fotograf: André Julinder

Två unga killar står i startposition på en löparbana

Två killar står i startposition på löparbanorna på Svarta Led. Fotograf: André Julinder

Beviljat belopp

4 389 684 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2020 och avslutades i september 2023.

Kontakt

Ort
Sölvesborg

Liknande projekt

  • LIR - Ledare i rörelse

    Projektet syftar till att lyfta ungas röster och skapa former för ökat inflytande i idrottsrörelsen.

  • Hugoloppet

    Målet med projektet är att Hugoloppet ska bli ett årligt återkommande lopp på särskolor, specialskolor och träningsskolor i hela landet.

  • Hundra år i Sverige - En resa genom tid och rum med asylsökande och nyanlända barn

    Projektet ska utveckla en metod som ger asylsökande och nyanlända barn och unga tillgång till fritidsverksamhet kombinerat med inlärning av ett nytt…

Sidan uppdaterades 2020-12-08.