Till innehållet

T1D - Säker skola och idrottsförening

Projektet drivs av: Together Against Diabetes

Beskrivning av projektet

Föreningen ska ta fram ett utbildnings- och informationsmaterial som vänder sig till elever, skolpersonal och idrottsföreningar som möter barn och ungdomar med diabetes typ 1.

Syftet är att öka tryggheten för barn med diabetes typ 1 och få dem att känna att personer runt dem har nödvändig kunskap om sjukdomen så att målgruppen kan delta på lika villkor.
Genom att ta fram interaktiva webbaserade utbildningar har skolor och idrottsföreningar möjlighet att ta del av kunskap på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Projektet genomförs i samverkan med skolor, idrottsföreningar och brukarföreningar runt målgruppen och ska förvaltas av föreningen när projektet avslutats.

Beviljat belopp

6 173 278 kronor

Projektets tidstatus

99%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i maj 2024.

Beviljat belopp

6 173 278 kronor

Projektets tidstatus

99%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i maj 2024.

Kontakt

E-post
Ort
Växjö

Liknande projekt

  • Den Autodidakta Generationens Akademi

    Projektet ska undersöka hur den kunskap och de kompetenser som unga tillägnar sig på nätet kan tas tillvara och komma till nytta i yrkeslivet.

  • Reproduktiv hälsa och integration

    Projektet ska mobilisera ungdomar med afariskt och somaliskt ursprung i förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning och andra former för…

  • Hemma - Ett sexualupplysningsprojekt för familjehem

    Barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten har överlag sämre sexuell hälsa och är mer utsatta än andra unga. Det vill projektet Hemma…

Sidan uppdaterades 2024-03-25.