Till innehållet

T1D - Säker skola och idrottsförening

Projektet drivs av: Together Against Diabetes

Beskrivning av projektet

Föreningen ska ta fram ett utbildnings- och informationsmaterial som vänder sig till elever, skolpersonal och idrottsföreningar som möter barn och ungdomar med diabetes typ 1.

Syftet är att öka tryggheten för barn med diabetes typ 1 och få dem att känna att personer runt dem har nödvändig kunskap om sjukdomen så att målgruppen kan delta på lika villkor.
Genom att ta fram interaktiva webbaserade utbildningar har skolor och idrottsföreningar möjlighet att ta del av kunskap på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Projektet genomförs i samverkan med skolor, idrottsföreningar och brukarföreningar runt målgruppen och ska förvaltas av föreningen när projektet avslutats.

Beviljat belopp

6 173 278 kronor

Projektets tidstatus

56%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i april 2025.

Beviljat belopp

6 173 278 kronor

Projektets tidstatus

56%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i april 2025.

Kontakt

E-post
Ort
Växjö

Liknande projekt

  • IC-Centret med och för unga

  • Jag har också NPF!

  • Identifiera flera!

    Projektet syftar till att förebygga att barn och unga utsätts för kommersiell sexuell exploatering. Dessutom ska utsatta barn och unga kunna få stöd…

Sidan uppdaterades 2023-11-17.