Till innehållet

T1D - Säker skola och idrottsförening

Projektet drivs av: Together Against Diabetes

Beskrivning av projektet

Föreningen ska ta fram ett utbildnings- och informationsmaterial som vänder sig till elever, skolpersonal och idrottsföreningar som möter barn och ungdomar med diabetes typ 1.

Syftet är att öka tryggheten för barn med diabetes typ 1 och få dem att känna att personer runt dem har nödvändig kunskap om sjukdomen så att målgruppen kan delta på lika villkor.
Genom att ta fram interaktiva webbaserade utbildningar har skolor och idrottsföreningar möjlighet att ta del av kunskap på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Projektet genomförs i samverkan med skolor, idrottsföreningar och brukarföreningar runt målgruppen och ska förvaltas av föreningen när projektet avslutats.

Beviljat belopp

3 931 104 kronor

Projektets tidstatus

39%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i april 2025.

Beviljat belopp

3 931 104 kronor

Projektets tidstatus

39%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i april 2025.

Kontakt

E-post
Ort
Växjö

Liknande projekt

  • Den Autodidakta Generationens Akademi

    Projektet ska undersöka hur den kunskap och de kompetenser som unga tillägnar sig på nätet kan tas tillvara och komma till nytta i yrkeslivet.

  • BUS Academy - Körplantagen

    BUS-Academy - Körplantagen, blir Sveriges första och hittills enda ettåriga körledarutbildning med inriktning på barn och ungdomar.

  • Allas rätt - allas ansvar. En hedersförebyggande modell

    Projektet ska utveckla metoder för hur folkhögskolor kan jobba preventivt mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Sidan uppdaterades 2022-11-14.