Till innehållet

T4 (Tänka, Tala, Tycka - TILLSAMMANS)

Projektet drevs av: SWAT

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram nya metoder för att arbeta förebyggande med målgruppen och erbjuda alternativ till en destruktiv livsstil, minska segregation och utanförskap och skapa framtidstro bland unga i Järfälla.

Projektet syftar till att minska segregation och utanförskap och att skapa framtidstro bland unga i Järfälla. Projektet består av fyra delar: utveckla demokratiska processer där barn och unga planerar och genomför aktiviteter, bygga upp forum för dialog mellan målgruppen och politiker, ta fram en utbildning och metod för representanter där unga blir förebilder för andra unga samt skapa nya former för samverkan mellan skola, fritidsgård, kommun och civilsamhälle.

Det övergripande målet är att ta fram nya metoder för att arbeta förebyggande med målgruppen och att erbjuda alternativ till en destruktiv livsstil. Arbetet sker i nära samverkan med ungdomarna, kommunen, skolor, fritidsgårdar och andra föreningar.

Efter projektet

Föreningen driver idag ideell verksamhet med aktiviteter och stöd till unga men i mycket mindre omfattning än under projektet. Det pågår en dialog med Järfälla kommun om ett IOP där föreningen får förvalta en fritidsgård för att bevara och använda kompetensen från projektet. Vissa arbetssätt från projektet har etablerats i skolor, där unga är aktiva i demokrati- och antimobbingarbete. En av projektledarna har fått arbete i kommunens skolor där han utvecklar elevhälsan med inslag från projektet. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2020 och avslutades i februari 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2020 och avslutades i februari 2023.

Kontakt

E-post
Ort
Spånga

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-12-21.