Till innehållet

Ta Plats!

Projektet drevs av: Maktsalongen

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att fånga upp och utveckla det engagemang som många unga tjejer och kvinnor har.

Projektets ena del består av den digitala plattformen ALLT ÄR DITT som lanserades 30 mars 2021 och består av hemsidan alltarditt.nu och Instagramkontot @alltarditt.

Plattformen riktar sig till tjejer i åldern 16–19 år som är intresserade av att engagera sig utanför den traditionella föreningsmallen och/eller lever i socioekonomiskt utsatta områden och som sällan får ta del av resurser och makt inom samhället. Plattformen har utvecklats tillsammans med målgruppen och bygger på att kanalisera engagemang till samhällsförändrande initiativ genom guider som ger konkreta tips och intervjuer som inspirerar.

Den andra delen av projektet kommer bestå av en spetsutbildning för unga kvinnor i ålder 20–25 år som har höga ledarambitioner. Denna utbildning kommer genomföras med fysiska träffar och kommer ge deltagarna en kvalitativ ledarskapsutbildning som ger dem kunskap, verktyg och självförtroende att söka sig till höga ledar- och chefspositioner. Utbildningen kommer lanseras hösten 2021.

Efter projektet

I och med att organisationen gått i konkurs så är det svårt att göra en bedömning hur och var dessa projektresultat kommer att tas om hand. De skulle integrerats i Maktsalongens ordinarie verksamhet. Om det är någon annan organisation som kan ta över och fortsätta ge spetsutbildningen och framöver förvalta hemsidan om det finns behov av uppdateringar. Guiderna och inspirationen på ALLT ÄR DITT finns givetvis tillgängliga på webben och kan inspirera målgruppen fortsättningsvis.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i januari 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i januari 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Nyfiken - sex och relationer för unga nyanlända

    Projektets syfte är att förbättra unga nyanländas sexuella hälsa och kunskap om sina sexuella rättigheter.

  • Gemaket (tidigare Systerskap)

    Syftet med projekt Systerskap är att stärka nyanlända tjejer och unga kvinnor genom att öka deras delaktighet, skapa mötesplatser samt möjliggöra…

  • Reality Check (tidigare Porr Exposé)

    Projektets övergripande syfte är att förebygga mäns våld mot kvinnor och sexuell ohälsa bland ungdomar.

Sidan uppdaterades 2024-07-05.